PL EN RU
Zarządzanie syndromem oblężenia w demokracji liberalnej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł podnosi problem wykorzystywania mechanizmu syndromu oblężonej twierdzy w systemach demokracji liberalnej. Syndrom oblężenia jest tu traktowany, jako ważny czynnik odejścia od systemu demokracji liberalnej: jej wartości, norm, instytucji, praktyki funkcjonowania władzy, elit, przywódców. Z drugiej strony, syndrom oblężenia jest ważnym narzędziem zarządzania, sterowania społeczeństwem, porządkowania sceny politycznej, dyskredytacji przeciwników. Jego poręczność jest uniwersalna, a skuteczność wysoka, przy niskich nakładach energetycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Aho J.A., This thing of darkness: A sociology of the enemy, Seattle 1995.
 
2.
Barber B.R., Imperium strachu, Warszawa 2005.
 
3.
Bar-Tal D., Antebi D., Beliefs about negative intentions of the world: a study of the Israeli siege mentality, „Political Psychology” 1992, vol. 13 (4).
 
4.
Bar-Tal D., Antebi D., Siege mentality in Israel, „International Journal of Intercultural Relations” 1992, vol. 16.
 
5.
Bar-Tal D., The Masada syndrome: A case of central belief, [w:] N. A. Milgrim (ed.), Stress and coping in time of war, New York 1986.
 
6.
Bar-Tal D., Przekonania społeczne w czasie nierozwiązywalnych konfliktów, „Studia Psychologiczne” 2013, nr 1 (24).
 
7.
Coser L., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009.
 
8.
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Oblężony gród, Warszawa 1986.
 
9.
Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
 
10.
Harle V., The Enemy with a Thousand Faces: The Tradition of the Other in Western Political Thought and History, Greenwood Publishing 2000.
 
11.
Hofstadter R.J., The Paranoid Style in American Politics, and Other Essays, Cambridge 1996.
 
12.
Karolczuk E., O wrogu, Szkice filozoficzno-historyczne, Warszawa 2010.
 
13.
Kulesza R., Sparta w V–IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.
 
14.
Lorenz K., Tak zwane zło, Warszawa 1972.
 
15.
Pipes D., Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Warszawa 1998.
 
16.
Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2006.
 
17.
Robins R.S., Post J.M., Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 2007.
 
18.
Tyler P., Twierdza Izrael. Zakulisowa historia elit wojskowych, które uparcie bronią się przed pokojem, Poznań 2014.
 
19.
Ziółkowski J., Wrogość w relacjach politycznych, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top