PL EN RU
Monopolizacja władzy kulturowej w liberalnej demokracji
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data publikacji: 28-05-2020
 
 
Studia Politologiczne 2020;55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnym systemie liberalnej demokracji występuje zjawisko kulturowej monopolizacji władzy. Wywołuje to reakcję w postaci przemian społecznych, politycznych i kulturowych dokonujących się w Polsce, Europie, USA. Artykuł analizuje rozumienia liberalizmu, omawia interpretację kulturowej monopolizacji władzy, jej charakter, mechanizmy, przejawy, ukazuje reakcję na dominację tożsamości lewicowo-liberalnej. W konkluzjach ukazuje wyjście poza obecne zderzenie tożsamości lewicowo-liberalnej z liberalno-prawicową, w kierunku nowej syntezy liberalnej-lewicowej-prawicowej demokracji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
P.J. Deneen, Why Liberalism Failed, New Haven–London 2018.
 
2.
M. Foucault, Nadzorować i karać, przekł. Tadeusz Komendant, Warszawa 1998.
 
3.
M. Foucault, Porządek dyskursu, przekł. Michał Kozłowski, Gdańsk 2002.
 
4.
M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, przekł. M. Herer, Warszawa 2012.
 
5.
F. Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, przekł. Jan Pyka, Poznań 2019.
 
6.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. Hanna Jankow- ska, Poznań 2018.
 
7.
B. Kaczmarek, Wartości a interesy. Kilka uwag o tożsamości lewicy, «Studia Politologiczne» 2009, vol. 14.
 
8.
M. Karwat, Polityka jako skoncentrowany wyraz ekonomiki, [w:] B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki, Warszawa 2001.
 
9.
A. Kołakowska, Gdzie są liberałowie?, «Teologia Polityczna» 2018–2019, nr 11.
 
10.
M. Lilla, Koniec liberalizmu, jaki znamy. Requiem dla polityki tożsamości, przekł. Łukasz Pawłowski, Warszawa 2018.
 
11.
M.A. Peeters, Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, Warszawa 2010.
 
12.
W. Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019.
 
13.
J. Węgrzecki, Wpływ, autorytet, dominacja. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa 2011.
 
14.
J. Węgrzecki, A New Deal Between Demoses and Their Elites Necessary to Save Europe, «Studia UBB. Europea» 2019, vol. 1.
 
15.
J. Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, przekł. Joanna Bednarek, Warszawa 2018.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top