Redakcja
 
Redaktor naczelny
Stanisław Sulowski (Polska)

Sekretarz redakcji
Jacek Zaleśny (Polska)

Członek redakcji
Vitaly V. Goncharov (Federacja Rosyjska)
Oksana Kukuruz (Ukraina)
Anahit Manasyan (Armenia)
Ruslan Myrzalimov (Kirgistan)
Daniel Przastek (Polska)

Rada Naukowa


Saule K. Amandykova (Astana International University)
Luciano Bardi (University of Pisa)
Fernando Casal Bertoa (University of Nottingham)
Stanisław Filipowicz (Uniwersytet Warszawski)
Ks. Helmut Juros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Rubén Torres Kumbria (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
Mykhailo V. Savchyn (Uzhhorod National University)
Susan Scarow (University of Houston)
Andrey Ju. Szutow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)
Szewach Weiss (University of Haifa)
Jan Zielonka (University of Oxford)


Redaktorzy językowi


Eva Allen, Halina Maczunder, Ewa Rydlewska, Izabela Kraśnicka-Wilk, Ekaterina Kolb

Redaktor techniczny


Marta Grabarczyk

Redaktor statystyczny


Viera Gafrikova
 
ISSN:1640-8888