Redakcja
 
Redaktor naczelny
Stanisław Sulowski

Zastępca redaktora naczelnego
Ewa Maria Marciniak

Sekretarz redakcji
Jacek Zaleśny

Członek redakcji
Daniel Przastek

Rada Naukowa


Stanisław Filipowicz (Uniwersytet Warszawski)
Ks. Helmut Juros (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Rubén Torres Kumbria (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Gerd Meyer (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Szewach Weiss (University of Haifa)
Jan Zielonka (University of Oxford)
A. Ju. Szutow (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

Redaktorzy językowi


Eva Allen, Halina Maczunder, Ewa Rydlewska, Izabela Kraśnicka-Wilk, Ekaterina Kolb

Redaktor techniczny


Marta Grabarczyk

Redaktor statystyczny


Viera Gafrikova
 
ISSN:1640-8888