PL EN RU
Kontakt
 
Studia Politologiczne
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 67, p. 206
00-927 Warszawa

Sekretarz redakcji
Jacek Zaleśny
e-mail: zalesnyjacek@gmail.com
 
ISSN:1640-8888