PL EN RU
Opanowywanie trwogi w martwym punkcie. Konsekwencje emancypacji politycznej dla mechanizmów władzy w Hiszpanii
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł, którego problem badawczy skonstruowano w formie pytania: „W jaki sposób emancypacja polityczna obywateli wpłynęła na mechanizmy władzy w Hiszpanii po 2011 roku?”, koncentruje się na analizie zachodzących w tamtejszym porządku politycznym zmianach jako konsekwencji indywidualnych dążeń jednostek do zabezpieczenia własnej podmiotowości politycznej. Przeniesienie głosów na partię Podemos traktowane jest jako efekt poszukiwania przez wyborców lewicowych nowych ram politycznego działania w warunkach definiowanego przez teorię opanowywania trwogi egzystencjalnego terroryzmu globalizacji.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2020.
 
2.
Baka Ł., Lęk przed śmiercią, terroryzm a poczucie jakości życia. Perspektywa teorii opanowania trwogi, «Psychologia Jakości Życia» 2005, t. 4, nr 1.
 
3.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005.
 
4.
Costantini L., Aquí mando yo. Historia íntima de Podemos, Madrid 2019.
 
5.
Costantini L., Al olor del dinero. La verdadera historia de Podemos, Madrid 2021.
 
6.
Deusdad B., El concepto del liderazgo político carismático: Populismo y identidades, «Revista de Ciencias Humanas y Sociales» 2003, vol. 19, nr 41.
 
7.
Dymkowski M., W sprawie nomotetycznych aspiracji psychologii społecznej, «Psychologia Społeczna» 2011, t. 64 (19).
 
8.
Fernandez-Albertos J., Kuo A., Balcells L., Economic Crisis, Globalization, and Partisan Bias: Evidence from Spain, «International Studies Quarterly» 2013, vol. 57, nr 4.
 
9.
Fominaya, C.F., Democracy reloaded: Inside Spain’s political laboratory from 15- M to Podemos, Oxford 2020.
 
10.
Kowalik S., Globalizacja jako kontekst funkcjonowania psychologicznego ludzi, «Nauka» 2015, nr 1.
 
11.
Miszalska A., Transformacja ustrojowa a poczucie podmiotowości – alienacji politycznej, «Studia Socjologiczne» 1993, Nr 3–4 (130–131).
 
12.
Młyńczyk Ł., Miedzy kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych, Warszawa 2015.
 
13.
Nocoń J., Dewaluacja wartości politycznych jako przesłanka alienacji elit władzy, «Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z nauk społecznych» 2000, z. 15.
 
14.
Pawełczyk P., Socjotechnika lęku – zastosowanie w XXI wieku, «Przegląd Politologiczny» 2019, nr 1.
 
15.
Redondo Rodales J., Podemos. Cuando lo nuevo se hace viejo, Madrid 2019.
 
16.
Rivero J., Conversación con Pablo Iglesias, Madrid 2014.
 
17.
Rivero J., Podemos. Objetivo: asaltar los cielos, Madrid 2015.
 
18.
Rodríguez Prado J.M., Vélez I., Armesilla S., Carvallo Robredo I., Podemos ¿comunis-mo, populismo o socialfascismo?, Oviedo 2016.
 
19.
Skarżyński R., W poszukiwaniu istoty polityki i tego, co polityczne. Tomasz Mann, Max Weber, Carl Schmitt i Hannah Arendt pomiędzy emocjami, marzeniami i poczuciem rzeczywistości, «Acta Universitatis Wratislaviensis» 2010, nr 3240.
 
20.
Ścigaj P., Państwo do bicia? „Trwoga smoleńska” i jej możliwe konsekwencje dla postaw politycznych w perspektywie teorii opanowywania trwogi w piata rocznicę katastrofy 10/04, [w:] F. Pierzchalski, J. Golinowski (red.), Socjotechnika lęku w polityce, Bydgoszcz 2016.
 
21.
Ścigaj P., Polityka lęku? O możliwości badania polskiego dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi, «Zeszyty prasoznawcze» 2014, t. 57, nr 2 (218).
 
22.
Tímermans A., ¿Podemos?, Madryt 2015.
 
23.
Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 2000.
 
24.
Torreblanca J.I., Asaltar los cielos. Podemos o la política después de la crisis, Barcelona 2015.
 
25.
Turska-Kawa A., Specyfika motywacji w aktywności politycznej, [w:] J. Golinowski, F. Pierzchalski (red.), Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne, Bydgoszcz 2011.
 
26.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008.
 
27.
Wieczorek-Orlikowska J., Podmiot polityki w świetle teorii systemowo-funkcjonalnej Niklasa Luhmanna, Bydgoszcz 2021.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top