PL EN RU
Funkcjonowanie instytucji publicznych w percepcji sadowników z regionu sandomierskiego w okresie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW
 
2
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
3
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie opinii sadowników z regionu sandomierskiego na temat wpływu pandemii COVID-19 na produkcję sadowniczą, a także określenie ich poczucia sprawstwa (wpływu na sprawy lokalne i ogólnopolskie) oraz przybliżenie oceny wsparcia rolnictwa w Polsce ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Badanie, które miało charakter ilościowy oraz jakościowy, przeprowadzono w okresie trzeciej fali pandemii COVID-19. Otrzymane wyniki wskazują, że wpływ pandemii na działalność gospodarczą sadowników nie był znaczący. Tym niemniej producenci owoców oceniają wsparcie polskich instytucji publicznych jako niewystarczające, jednocześnie formułując wobec nich wysokie oczekiwania
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (27)
1.
Amdaoud M., Arcuri G., Levratto N., Healthcare system and social trust in the fight against COVID-19: the case of France, «European Journal of Public Health» 2021, vol. 31 (4).
 
2.
Arezki R., Brückner M., Food prices, conflict, and democratic change, «The University of Adelaide School of Economics Research Paper» 2011, No. 2011-04.
 
3.
Boef W.S. de, Borman G., Gupta A., Subedi A., Thijssen M., Aga A.A., Beko M., Myint Thein S., Thein W., Okelola F., Olusegun O., Ojo O., Agbara C., Otim G., Ssemwogerere C., Ntare B., Oyee P., Rapid assessments of the impact of COVID-19 on the availability of quality seed to farmers: Advocating immediate practical, remedial and preventative action, «Agricultural Systems» 2021, vol. 188.
 
4.
Boguszewski R., Herudziński T., Obidziński A., Wiedza o własnej miejscowości i zaangażowanie w sprawy lokalne oraz ich determinanty na przykładzie społeczności wiejskiej, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica» 2021, vol. 77.
 
5.
Boguszewski R., Makowska M., Podkowińska M., A Typology of Poles’ Attitudes toward COVID-19 during the First Wave of the Pandemic, «International Journal of Environmental Research and Public Health» 2021, vol. 18.
 
6.
Brück T., d’Errico M., Food security and violent conflict: Introduction to the special issue, «World Development» 2019, vol. 117.
 
7.
Chudzik A., Znaczenie ekonomiczne rolnictwa w Polsce w latach 2015–2019, «Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A» 2020, vol. 1–2 (15–16).
 
8.
Devine D., Gaskell J., Jennings W., Stoker G., Trust and the Coronavirus Pandemic: What are the Consequences of and for Trust? An Early Review of the Literature, «Political Studies Review» 2021, vol. 19 (2).
 
9.
Falk I., Kilpatrick S., What is Social Capital? A Study of Interaction in a Rural Community, «Socjologia Ruralis» 2000, vol. 40, Issue 1.
 
10.
Gu H., Wang C., Impacts of the COVID-19 pandemic on vegetable production and countermeasures from an agricultural insurance perspective, «Journal of Integrative Agriculture» 2020, vol. 19 (12).
 
11.
Górski T., Kozyra J., Doroszewski A., Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions: case studies, [w:] S. Liszewska (red.), The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions, Łódź 2008.
 
12.
Herudziński T., Zmiany na obszarach wiejskich w Polsce – percepcja, wiedza i zaangażowanie „starych” i „nowych” mieszkańców wsi, «Rocznik Lubuski» 2020, tom 46, cz. 2.
 
13.
Herudziński T., Społeczności lokalne a idea samorządności i samorządu terytorialnego – wprowadzenie, [w:] T. Herudziński, J. Wojnicki (red.), Społeczności lokalne – samorządnośći inicjatywy oddolne w globalnym świecie, Warszawa 2019.
 
14.
Karaczun Z.M., Kozyra J., Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Warszawa 2020.
 
15.
Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988–2000, Warszawa 1990.
 
16.
Lioutas E.D., Charatsari C., Enhancing the ability of agriculture to cope with major crises or disasters: What the experience of COVID-19 teaches us, «Agricultural Systems» 2021, vol. 187.
 
17.
Martensa P., Dreherb A., Gastonc N., Globalisation, the global village and the civil society, «Futures» vol. 42, 2010, Issue 6.
 
18.
Meuwissen M.P., Feindt P.H., Slijper T., Spiegel A., Finger R., de Mey Y., Paas W., Termeer K.J.A.M., Poortvliet P.M., Peneva M., Urquhart J., Vigani M., Black J.E., Nicholas-Davies P., Maye D., Appel F., Heinrich F., Balmann A., Bijttebier J., Coopmans I., Wauters E., Mathijs E., Hansson H., Lagerkvist C.J., Rommel J., Manevska-Tasevska G., Accatino F., Pineau C., Soriano B., Bardaji I., Severini S., Senni S., Zinnanti C., Gavrilescu C., Bruma I.S., Dobay K.M., Matei D., Tanasa L., Voicilas D.M., Zawalińska K., Gradziuk P., Krupin V., Martikainen A., Herrera H., Reidsma P., Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking, «Agricultural Systems» 2021, vol. 191.
 
19.
Mrówczyńska-Kamińska A., Przemiany i znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej Polski w latach 1995–2006, Warszawa 2008.
 
20.
Oleksya T., Wnuk A., Maisona D., Łyś A., Content matters. Different predictors and social consequences of general and government-related conspiracy theories on COVID-19, «Personality and Individual Differences» 2021, vol. 168.
 
21.
Pearson C.M., Clair J.A., Reframing crisis management, «Academy of Management Review» 1998, vol. 23 (1).
 
22.
Podedworan H., Przedmowa, [w:] T. Herudziński, P. Swacha (red.), Społeczności lokalne. Konteksty przemian i innowacje, Warszawa 2018.
 
23.
Roubíka H., Lošťák M., Ketuamaa C.T., Procházka P., Soukupovác J., Hakl J., Karlíke P., Hejcman M., Current coronavirus crisis and past pandemics – What can happen in postCOVID-19 agriculture?, «Sustainable Production and Consumption» 2022, vol. 30.
 
24.
Shaluf I.M., Ahmadun F.I., Said A.M., A review of disaster and crisis, «Disaster Prevention Managament» 2003, vol. 12 (1).
 
25.
Swacha P., Wojnicki J., Restitution of Local Government in Poland in the 1990s. Social Perception of Administrative Reforms, «Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica» 2021, vol. 77.
 
26.
Zieliński M., Sobierajewska J., Rolnictwo w obliczu suszy a bezpieczeństwo żywnościowe, Warszawa 2019.
 
27.
Ziółkowski M., Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top