PL EN RU
Demokracja a ideologia europejskiego uniwersalizmu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytutu Filozofii UW
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest ideologia europejskiego uniwersalizmu, interpretowana przez autora jako ideologia demokracji i praw człowieka, legitymizująca ustrój społeczno-polityczny świata zachodniego, zgłaszająca roszczenia do uniwersalności. W części pierwszej analizowana jest wewnętrzna funkcja tej ideologii, polegająca na legitymizowaniu ustroju zachodniego w oczach „rdzennej” ludności świata zachodniego. Zdaniem autora, ideologia ta legitymizuje bezpośrednio zachodni ustrój polityczny, a jedynie pośrednio kapitalizm – jako system ekonomiczny współistniejący z demokratycznym państwem. W części drugiej analizowana jest funkcja zewnętrzna europejskiego uniwersalizmu – legitymizowanie zachodniego imperializmu. Autor rozróżnia ideologię w jej formie wewnętrznej (odpowiadającej temu, co tkwi świadomości/podświadomości ludzi, do których jest adresowana), polityczną doktrynę ideologii (odpowiadającą temu, co mówią polityczni przywódcy świata zachodniego) i jej naukowy dyskurs.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (14)
1.
Berger P.L., Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, przeł. Zygmunt Simbierowicz, Warszawa 1995.
 
2.
Canovan M., Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji, [w:] Y. Mény, Y. Surel (red.), Demokracja w obliczu populizmu, tłum. Anna Gąsior-Niemiec, Warszawa 2007.
 
3.
Gawlikowski K., Dialog międzykulturowy: „inspirująca koncepcja” czy konieczność, [w:] A. Czajka (red.), Kultury świata w dialogu, Warszawa 2012.
 
4.
Gawlikowski K., Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja –Pacyfik” 1998, nr 1.
 
5.
Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. Adam Romaniuk, Robert Marszałek, Warszawa 2005.
 
6.
Kołakowski L., Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego, [w:] tegoż, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984.
 
7.
Król M., Słownik demokracji, Kraków 1989.
 
8.
Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011.
 
9.
Radomski A., Fundamentalizmy we współczesnym świecie – widziane w perspektywie kulturoznawczej, [w:] M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Fundamentalizm i kultury, Toruń 2005.
 
10.
Rancière J., Antydemokratyczne demokracje, przeł. Magdalena Kowalska, [w:] Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012.
 
11.
Ross K., Demokracja na sprzedaż, przeł. Magdalena Kowalska, [w:] Co dalej z demokracją?, Warszawa 2012.
 
12.
Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.
 
13.
Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. Adam Ostolski, Warszawa 2007.
 
14.
Wiktorska-Święcka A., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – refleksje nad teorią i genezą oraz próba oceny stanu i rozwoju, [w:] W. Bokajło, A. Wiktorska-Święcka (red.), Europa obywateli. Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu, Wrocław 2007.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top