PL EN RU
MANAGEMENT OF SIEGE SYNDROME IN LIBERAL DEMOCRACY
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2019-12-22
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article raises the problem of using the mechanism syndrome besieged fortress in systems of liberal democracy. Siege syndrome is treated here as an important factor in changing the system of liberal democracy: its values, norms, institutions, functioning power, elite, leaders. On the other hand syndrome of the siege is an important instrument of management, control society, organizing political scene, to discredit opponents. Its convenience, universal and high efficiency, at low expenditure of energy.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (19)
1.
Aho J.A., This thing of darkness: A sociology of the enemy, Seattle 1995.
 
2.
Barber B.R., Imperium strachu, Warszawa 2005.
 
3.
Bar-Tal D., Antebi D., Beliefs about negative intentions of the world: a study of the Israeli siege mentality, „Political Psychology” 1992, vol. 13 (4).
 
4.
Bar-Tal D., Antebi D., Siege mentality in Israel, „International Journal of Intercultural Relations” 1992, vol. 16.
 
5.
Bar-Tal D., The Masada syndrome: A case of central belief, [w:] N. A. Milgrim (ed.), Stress and coping in time of war, New York 1986.
 
6.
Bar-Tal D., Przekonania społeczne w czasie nierozwiązywalnych konfliktów, „Studia Psychologiczne” 2013, nr 1 (24).
 
7.
Coser L., Funkcje konfliktu społecznego, Kraków 2009.
 
8.
Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w. Oblężony gród, Warszawa 1986.
 
9.
Girard R., Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
 
10.
Harle V., The Enemy with a Thousand Faces: The Tradition of the Other in Western Political Thought and History, Greenwood Publishing 2000.
 
11.
Hofstadter R.J., The Paranoid Style in American Politics, and Other Essays, Cambridge 1996.
 
12.
Karolczuk E., O wrogu, Szkice filozoficzno-historyczne, Warszawa 2010.
 
13.
Kulesza R., Sparta w V–IV wieku p.n.e., Warszawa 2003.
 
14.
Lorenz K., Tak zwane zło, Warszawa 1972.
 
15.
Pipes D., Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, Warszawa 1998.
 
16.
Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2006.
 
17.
Robins R.S., Post J.M., Paranoja polityczna. Psychologia nienawiści, Warszawa 2007.
 
18.
Tyler P., Twierdza Izrael. Zakulisowa historia elit wojskowych, które uparcie bronią się przed pokojem, Poznań 2014.
 
19.
Ziółkowski J., Wrogość w relacjach politycznych, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top