Lista recenzentów
 

2019


Zenon Chaczko (Universitety of Technology, Sydney)
Piotr Dutkiewicz (Uniwersytet Carleton)
Vitaly Goncharov (Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Kubaniu)
Yuri Koval (Ukraina)
Oksana Kukuruz (Instytut Państwa i Prawa Ukraińskiej Akademii Nauk)
Wasyl Marczuk (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka)
Eduard Tarnawski (Wydział Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Walencji)
Aleksander Waszkiewicz (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie)
Mathieu Zagrodzki (Centrum Badań Socjologicznych o Prawie i Instytucjach Karnych w Paryżu)

2018


Valentin Behr (CNRS i Uniwersytet w Strasburgu)
Artur Demchuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa)
Witalij Goncharov (Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Kubaniu)
Yuri Koval (Ukraina)
Oksana Kukuruz (Instytut Państwa i Prawa Ukraińskiej Akademii Nauk)
Nikołaj Prymusz (Ukraina)
Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu)
Eduard Tarnawski (Wydział Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Walencji)
Wasyl Marczuk (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka)

2017


Siergiej Artiemiew (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
Piotr Dutkiewicz (Uniwersytet Carleton)
Katarzyna Golebiowska (Charles Darwin University)
Paweł Mołoczko (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)
Eduard Tarnawski (Wydział Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Walencji)
Klaus Ziemier (Uniwersytet w Trewir)

2016


Piotr Dutkiewicz (Uniwersytet Carleton)
Inessa Jażborowskaja (Centrum Politologii i Socjologii Politycznej Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk)
Oksana Kukuruz (Instytut Państwa i Prawa Ukraińskiej Akademii Nauk)
Tomasz Milej (Kenyatta University School of Law)
Igor Ostapovitz (Górno-Ałtajski Uniwersytet Państwowy)
Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu)
Eduard Tarnawski (Wydział Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Walencji)

2015


Cătălin Andruş (Narodowe Kolegium Spraw Wewnętrznych Akademii Policyjnej im. Alexandru Ioana Cuzy w Bukareszcie)
Cezar Avram (Instytutu Nauk Społeczno-Humanistycznych Rumuńskiej Akademii Nauk)
Artur Demchuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa)
Azizbek Djusupbekov (Narodowa Akademia Nauk Republiki Kirgiskiej, Instytut Filozofii i Studiów Polityczno-Prawnych, Kirgistan)
Iniessa Jażborowskaja (Centrum Politologii i Socjologii Politycznej Instytutu Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk)
Oleksij Suchyj (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)
Eduard Tarnawski (Wydział Prawa Konstytucyjnego i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Walencji)
 
ISSN:1640-8888