PL EN RU
Rozliczalność polityczna w nieskonsolidowanej demokracji. Przykład Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka formułuje założenie o niższej zdolności rozliczania władz publicznych w Polsce w związku ze zmianami wprowadzonymi do systemu politycznego pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Celem artykułu jest uzasadnienie tego założenia poprzez przedstawienie obecnych warunków rozliczania władz publicznych. Definiując rozliczalność autorka korzysta z podejść R. Mulgana i M. Bovensa. Za tymi autorami wyodrębnia trzy etapy rozliczalności: informację, dyskusję i konsekwencje. W artykule zostały przedstawione podstawy prawne i ograniczenia dostępu do informacji publicznej, prowadzenia dyskusji o polityce rządu oraz nakładania sankcji na organy i funkcjonariuszy publicznych. Autorka formułuje konkluzję o deficycie rozliczalności władz publicznych w Polsce w związku z ograniczeniem dyskusji prowadzonej w parlamencie i mediach publicznych oraz przerwaniem łańcucha rozliczalności na etapie konsekwencji, czego głównej przyczyny upatruje w politycznym podporządkowaniu prokuratury.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (30)
1.
Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
 
2.
Black J., Constructing and contesting legitimacy and accountability in polycentric regulatory regimes, «Regulation & Governance» 2008, vol. 2, nr 2.
 
3.
Bovens M., Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, «European Law Journal» 2007, vol. 13, nr 4.
 
4.
Bovens M., Schillemans T., Hart P.T., Does Public Accountability Work? An Assessment Tool, «Public Administration» 2008, vol. 86, nr 1.
 
5.
Brandsma G.J., Schillemans T., The Accountability Cube: Measuring Accountability, «Journal of Public Administration Research and Theory» 2013, vol. 23, nr 4.
 
6.
CoE, Recommendation No. R (81) 19 of the Committee of Ministers to Member States on the Access to Information Held by Public Authorities, 1981.
 
7.
Compte G., Accountable Democracy: Citizens as the 4th Power of Government, «SSRN Electronic Journal» July 2008, https://papers.ssrn.com/sol3/p... (10.10.2022).
 
8.
Dopierała W., Ossowski S., Polityzacja audycji informacyjnych w Polsce na przykładzie „Wiadomości” TVP i „Faktów” TVN, «Com.press» vol. 2, nr 1.
 
9.
Dubnick M., Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms, «Public Performance & Management Review» 2005, vol. 28, nr 3.
 
10.
Freedom House, Countries and territories. Democracy Scores, https://freedomhouse.org/count... (10.10.2022).
 
11.
Freedom House, Freedom of the Press 2016, https://freedomhouse.org/sites... (10.10.2022).
 
12.
Freedom House, Freedom of the Press 2017, https://freedomhouse.org/sites... (10.10.2022).
 
13.
Grzeszczak R., Odpowiedzialność i rozliczalność władzy wykonawczej, «Kontrola Państwowa» 2011, nr 2.
 
14.
Hoffman T., Prawne aspekty systemu kontroli administracji w Polsce, «Zarządzanie Publiczne» 2008, vol. 5, nr 3.
 
15.
Jaworski B., Aspekty prawne odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych, «Studia Prawnicze KUL» 2021, nr 2.
 
16.
Kuciński J., Sejmowa kontrola działalności rządu z perspektywy prawnoustrojowej i praktyki politycznej, Warszawa 2017.
 
17.
Machelski Z., Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej, «Przegląd Sejmowy» 2018, vol. 144, nr 1.
 
18.
Manin B., Przeworski A., Stokes S.C., Elections and Representation, [w:] A. Przeworski, S.C. Stokes, B. Manin (red.), Democracy, Accountability, and Representation, Cambridge, U.K., New York 1999.
 
19.
Mulgan R., Holding Power to Account, London 2003.
 
20.
Nowicki M.A., Fialova Z., Chodkowski M., Monitoring praw człowieka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000.
 
21.
Ochendowski E., Prawo administracyjne: Część ogólna, Toruń 2009.
 
22.
Onyszczuk J., Kwiatkowska K., Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego w nowej ustawie o prokuraturze, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2019, https://www.batory.org.pl/uplo... (10.10.2022).
 
23.
Pach M., Trybunał kasuje obywatela – Maciej Pach o ignorowaniu przez TK wniosków o udostępnienie informacji publicznej, «Rzeczpospolita» 23 marca 2018, https://www.rp.pl/opinie-prawn... (10.10.2022).
 
24.
Romzek B.S., Dubnick M.J., Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy, «Public Administration Review» 1987, vol. 47, nr 3.
 
25.
Rydlewski G., Szustakiewicz P., Golat K., Udzielanie informacji przez administrację publiczną: Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 
26.
Sinclair A., The chameleon of accountability: Forms and discourses, «Accounting, Organizations and Society» 1995, vol. 20, nr 2–3.
 
27.
Sroka A., Rozliczalność w badaniach jakości demokracji (na przykładzie Polski i Hiszpanii), Warszawa 2014.
 
28.
Sylwestrzak S., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2001.
 
29.
Veselý A., Accountability in Central and Eastern Europe, «International Review of Administrative Sciences» 2013, vol. 79, nr 2.
 
30.
Willems T., Van Dooren W., Coming to Terms with Accountability: Combining multiple forums and functions, «Public Management Review» 2012, vol. 14, nr 7.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top