PL EN RU
Zaangażowanie Katolikosa Wszystkich Ormian w debatę publiczną w Armenii
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka WNPISM UW
 
 
Data publikacji: 22-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2016;41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób obecnie urzędujący Katolikos, Karekin II, sukcesywnie poszerza obszar swojego zaangażowania również o sferę publiczną i polityczną. Dzięki analizie jego oficjalnych wypowiedzi i posłań do narodu z ostatnich 12 lat zostanie przedstawione, w jaki sposób umacniał on pozycję Kościoła Narodowego w systemie, jako instytucji wspierającej władzę polityczną, uprawnionej do zaangażowania w strategiczne wyzwania kraju, jak konflikt o Górski Karabach i rozwój gospodarczy. Jednocześnie nie umniejszał swojej roli jako strażnika prawdy i moralności.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Diatlow W., Menkonjan E., Armânskaâ diaspora: očerki socjokulturnoj tipologii, Erywań 2009.
 
2.
Hemann R., The Catholicos of All Armenians: His Holines Karekin II (Echmiadzin), [w:] H. von Voss (red.), Portraits of Hope: Armenians in the Contemporary World, Nowy Jork 2007.
 
3.
Tchilingirian H., The Armenian Apostolic Church, [w:] L.N. Leustean (red.), Eastern Christianity and Politics in the Twenty-First Century, Routledge 2014.
 
4.
Tchilingirian H., The Catholicos and the Hierarchical Sees of the Armenian Church, [w:] A. O’Mahony (red.), Eastern Christianity. Studies in Modern History, Religion and Politics, London: Melisende 2004.
 
5.
Terzian S., Central effects on religious education in Armenia from Ancient times to Post-Soviet Armenia, [w:] Ch. Wolhuter (red.), International Comparative Perspectives on Religion and Education, Bloemfontain 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top