PL EN RU
Wpływ rywalizacji politycznej na proces konsolidacji demokracji w Polsce w latach 1991–2011
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest charakterystyka procesu rywalizacji politycznej oraz procesu konsolidacji demokracji w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Główny problem badawczy/hipoteza postawiona w artykule brzmi: rywalizacja polityczna stanowiła główny wyznacznik wpływający na proces konsolidacji demokracji w Polsce. Scharakteryzowane zostały koalicje wyborcze i parlamentarne. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, problem badawczy został przeanalizowany z perspektywy politologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Próba analizy problemu badawczego może wnieść istotny wkład w dalsze badanie procesu konsolidacji demokracji w Polsce.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012.
 
2.
A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 
3.
A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.
 
4.
Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrz systemowych na przykładzie Polski, Poznań 2006.
 
5.
K. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.
 
6.
N. Bobbio, Liberalizm i demokracja, Kraków 1998.
 
7.
M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w RP, Warszawa 2011.
 
8.
R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Warszawa 2012.
 
9.
T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje-procedury-obywatele, Toruń 2005.
 
10.
M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
11.
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.
 
12.
A. Gruszczak, Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000.
 
13.
R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
 
14.
J. Linz, Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, [w:] J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo. Tom II, Warszawa 1998.
 
15.
J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore–London 1996.
 
16.
P. Mair, Ruling the void: the hollowing of western democracy, Verso 2013.
 
17.
Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015.
 
18.
D. Ost, Klęska „Solidarności” gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.
 
19.
G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
20.
K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004.
 
21.
J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003.
 
22.
J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.
 
23.
M. Tyrała, Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w latach 1991–2011, [w:] M. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy (red.), Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top