PL EN RU
Jak wygrać wybory? O pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na zmianę systemu wyborczego do Sejmu i Senatu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2023
 
 
Studia Politologiczne 2022;66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba rekonstrukcji potencjalnych zmian systemu wyborczego do Sejmu i Senatu wynikających z zapowiedzi polityków rządzącej partii w Polsce (PiS), a także wskazanie na wpływ takich zmian na wyniki wyborów na podstawie danych z elekcji w 2019 r. Badania te wskazują, że zmiany takie doprowadziłyby do znacznego wzmocnienia ugrupowania o największej liczbie głosów, w zasadzie prowadząc do marginalizacji najmniejszych obecnie ugrupowań parlamentarnych. Efektem tego byłaby nie tylko daleko idąca dysproporcjonalność wyborów i naruszenie materialnego aspektu zasady równości, ale również i stworzenie sztucznej większości, która w pewnych okolicznościach mogłaby stanowić większość konstytucyjną przy braku większości głosów w wyborach.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (22)
1.
Chybalski P., Skutki braku uwzględnienia wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, «Zeszyty Prawnicze BAS» 2019, nr 2.
 
2.
Drozdowski R., Regulatory decyzji wyborczych. Przyczynek do teorii zachowań wyborczych, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 1997, z. 2.
 
3.
Friend J.W., The March 16 Elections: PR And Its Unknowns, «French Politics and Society» 1986, no. 13.
 
4.
Granat M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, «Przegląd Sejmowy» 2001, nr 1.
 
5.
Jarentowski M.G., Mieszane systemy wyborcze i ich zgodność z art. 96 ust. 2 Konstytucji RP, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny» 2008, z. 4.
 
6.
Kielin-Maziarz J., Skotnicki K., Restrictions on the Right to Vote in the Pandemic during the Election of the President of the Republic of Poland in 2020, «Białostockie Studia Prawnicze» 2022, nr 2.
 
7.
Kot M., Czy partie polityczne uczą się? Ocena skuteczności partii politycznych w trakcie gry o ordynację wyborczą w 2001 roku, «Studia Socjologiczne» 2002, nr 3.
 
8.
Kryszeń G., Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 
9.
Kwiatkowski J., Kuca P., Poważny plan czy polityczne harce, https://nowiny24.pl/powaznypla... (6.08.2022).
 
10.
Langer W., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt III SW 168– 169/15) stwierdzającej ważność wyborów do Sejmu i Senatu. Czy wyższe progi wyborcze dla koalicji mają sens?, «Przegląd Konstytucyjny» 2017, nr 2.
 
11.
Lijphart A., Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945– 90, Oxford 2000.
 
12.
Michalak B., Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych, «Decyzje» 2016, nr 25.
 
13.
Michalak B., Flis J., Mieszany system wyborczy – cztery warianty dla Polski, «Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne» 2017, nr 55.
 
14.
Nohlen D., Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004.
 
15.
Nowak K., Duże zmiany w strukturze PiS – podział na 94 okręgi. Co to oznacza? „Kaczyński wybierze pełnomocników”, https://wiadomosci.gazeta.pl/w... (6.08.2022).
 
16.
Pierzgalski M., Gerrymandering, czyli manipulowanie strukturą granic okręgów wyborczych, «Studia Socjologiczne» 2015, nr 3.
 
17.
Santana A., Rama J., Arellano R., Montero J.R., Elecciones parlamentarias Chile 2017: los perfiles de los votantes, «Análisis. Centro De Políticas Públicas», Santiago 2018.
 
18.
Szacki W., Zmiana ordynacji do Sejmu? PiS chciałby, ale nie wie, czy może, https://www.polityka.pl/tygodn... (22.06.2022).
 
19.
Szpyrka Ł., PiS przymierza się do zmiany ordynacji wyborczej, https://wydarzenia.interia.pl/... (22.06.2022).
 
20.
Uziębło P., Jak nie stanowić prawa, czyli uwagi na marginesie procesu uchwalania ustawy z 6.04.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., «e-Palestra» 2020.
 
21.
Żukowski A., Systemy wyborcze, Olsztyn 1999.
 
22.
Żółciak T., Osiecki G., Bliżej do zmiany w ordynacji. Im więcej okręgów, tym lepiej – tylko dla kogo?, https://www.gazetaprawna.pl/wi... (15.08.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top