PL EN RU
Ewolucja pozycji ustrojowej instytucji prezydenta na Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu- Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została ukazana ewolucja pozycji ustrojowej instytucji prezydenta na Ukrainie w okresie niepodległości. Na osiągnięcie wskazanego celu pozwoliła analiza norm poszczególnych aktów prawnych, m.in. noweli konstytucyjnej i ustawy o prezydencie z 1991 r., umowy konstytucyjnej z 1995 r., konstytucji z 1996 r. oraz nowel konstytucyjnych z 2004 r. i 2014 r. Poza uwagą nie pozostało również orzeczenie Sądu Konstytucyjnego z 2010 r. przywracające prezydentowi szerokie kompetencje. W wyniku przeprowadzonej analizy udzielono odpowiedzi na pytanie jaką pozycję konstytucyjno-prawną zapewniono prezydentowi w okresie narodzin państwa ukraińskiego oraz jakim zmianom ulegała ona na poszczególnych etapach niepodległości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
W. Baluk, Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002–2012, Lublin 2012.
 
2.
W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej ( 1987–2004), Wrocław 2006.
 
3.
L. Hurska-Kowalczyk, Ewolucja form rządów na Ukrainie, [w:] L. Hurska-Kowalczyk (red.), Dylematy rozwoju Ukrainy, Szczecin 2011.
 
4.
Y. Matsiyevsky, Transformacja reżimu politycznego na Ukrainie przed i po pomarańczowej rewolucji (interpretacja instytucjonalna), [w:] T. Bodio (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP: problemy metodologii badań, Warszawa 2010.
 
5.
J. Moklak, Konstytucja i władza. U źródeł nowoczesnego parlamentaryzmu ukraińskiego, [w:] J. Moklak (red.), Ukraińskie tradycje parlamentarne, XIX-XXI wiek, Kraków 2006.
 
6.
P. Pietnoczka, Partie polityczne w niepodległej Ukrainie 1991–2007, Olsztyn 2014.
 
7.
E. Zieliński, System konstytucyjny Ukrainy, Warszawa 2007.
 
8.
А.В. Береза, Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика, Київ 2012.
 
9.
М. Кармазіна, Президентство: український варіант, Київ 2007.
 
10.
В. Погорілко, Президент України, [w:] В. Погорілко (red.), Конституційне право України, Київ 2002.
 
11.
П. Рудик, Аспекти правового забезпечення відновлення дії окремих положень Конституції України, „Віче” 2015, nr 8, http://www.viche.info/journal/... (dostęp: 17.12.2016).
 
12.
О.В. Скрипнюк (red.), Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави, Київ 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top