PL EN RU
Izolacja międzynarodowa jako skutek niedemokratycznych tendencji w Hiszpanii ery Franco
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przeanalizowane zostały przejawy międzynarodowej izolacji Hiszpanii po II wojnie światowej oraz przejawy jej przełamania w latach 1953–1957. Autorka dochodzi do wniosku, że izolacja Hiszpanii na arenie międzynarodowej paradoksalnie nie przyczyniła się do osłabienia dyktatury Francisco Franco. Ponadto „wybuch” zimnej wojny okazał się dla F. Franco i jego systemu zbawienny. Zachodnie mocarstwa zdecydowały się bowiem „przymknąć oko” na działalność frankistowskiego reżimu podczas wojny, doceniając jego antykomunizm. Ponowne przyjęcie Hiszpanii do międzynarodowych gremiów i podjęcie współpracy było ceną za pozostanie tego państwa z dala od wpływów ZSRR.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (23)
1.
M.D. Algora Weber, Las relaciones hispano-árabes durante el régimen de Franco. La ruptura del aislamiento internacional (1946–1950), Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid 1995.
 
2.
A. Álvarez Rosete, ‘Bienvenido, Mister Beveridge!’ El viaje de William Beveridge a España y la Previsión Social Franquista, „International Journal of Iberian Studies Volume” 2004, nr 2(17).
 
3.
J.M. de Areilza, Memorias exteriores 1947–1964, Espejo de España, Barcelona 1984.
 
4.
R. Calduch, La política exterior española durante el franquismo, [w:] R. Calduch (red.), La política exterior española en el siglo XX, Ediciones de las Ciencias Sociales, Madrid 1994.
 
5.
J.W. Cortada, Two nations over time: Spain and the United States 1776–1977, Greenwood Press, Westport (Connecticut) 1978.
 
6.
M. Espadas Burgos, Franquismo y política exterior, Rialp, Madrid 1998.
 
7.
F. Granell, España y las organizaciones internacionales, [w:] J.M. Beneyto, J.C. Pereira (red.) Política exterior española: un balance de futuro, Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU, Madrid 2011.
 
8.
M. Huguet, La política exterior del franquismo (1939–1975), [w:] J.C. Pereira (red.), La política exterior de España (1800–2003), Ariel, Barcelona 2003.
 
9.
J.M. Laboa, La política exterior de Franco: las relaciones con el Vaticano, [w:] J. Tusell, J. Avilés,.
 
10.
R. Pardo (red.), La política exterior de España en el siglo XX, UNED, Madrid 2000.
 
11.
A. Marquina Barrio, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936–1945), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, Madrid 1983.
 
12.
P.A. Martínez Lillo, La política exterior de España en el marco de la guerra fría: del aislamiento limitado a la integración parcial en la sociedad internacional, 1945–1953, [w:] J. Tusell, J. Avilés, R. Pardo (red.), La política exterior de España en el siglo XX, UNED, Madrid 2000.
 
13.
M. Mizerska-Wrotkowska, Spain’s Foreign Policy in the Years 1945–1975, [w:] M. Mizerska- Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (red.), Poland and Spain in Contemporary World, Schedas, Madrid 2014.
 
14.
F. Olivié, Memoria e Historia: La política exterior de la España de Franco, [w:] Del aislamiento a la apertura: la política exterior de España durante el franquismo, Comisión Española de Historia de Relaciones Internacionales, Madrid 2004.
 
15.
J.C. Pereira, Introducción al estudio de la política exterior de España (siglos XIX y XX), Akal Editor, Madrid 1983.
 
16.
Ch.T. Powell, Las relaciones exteriores de España, 1889–1975, [w:] R. Gillespie, F. Rodrigo, J. Story (red.), Las relaciones exteriores de la España democrática, Alianza Editorial, Madrid 1995.
 
17.
A. del Río Cisneros, Viraje Político Español durante la II Guerra mundial 1942–1945. Replica al cerco internacional 1945–1946, Ediciones del Movimiento, Madrid 1965.
 
18.
Mª Rocío del Piñeiro Álvarez, Los convenios hispano-norteamericanos de 1953, „Historia Actual Online” 2006, nr 11.
 
19.
J.A. Rodríguez Nieto, Las relaciones España-Santa Sede, [w:] Ch. Powell, J.C. Jimenez (red.), Del autoritarismo a la democracia. Estudios de política exterior española, Sílex, Madrid 2007.
 
20.
A. Sagredo Santos, Estodos Unidos y el franquismo: de la neutralidad a la cooperación. El pacto de Madrid de 1953, [w:] Del aislamiento a la apertura: la política exterior de España durante el franquismo, Comisión Española de Historia de Relaciones Internacionales, Madrid 2004.
 
21.
M. Vázquez Montalbán, La penetración americana en España, Talleres Gráficos Montaña, Madrid 1974.
 
22.
Á. Viñas, Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda económica, recortes de soberanía, Ediciones Grijalbo, Barcelona 1981.
 
23.
W. Wacławczyk, Dyktatura generała Franco. Opór przeciwko reżimowi i przejście do demokracji, „Dialogi Polityczne. Polityka – Filozofia – Społeczeństwo – Prawo” 2004, nr 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top