PL EN RU
THE IMPACT OF POLITICAL RIVALRY ON THE PROCESS OF CONSOLIDATION OF DEMOCRACY IN POLAND IN THE YEARS 1991–2011
 
 
More details
Hide details
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
 
 
Publication date: 2019-12-19
 
 
Studia Politologiczne 2018;47
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is the characteristics of the process of political rivalry and the process of consolidation of democracy in Poland in the past 20 years. The main research question posed in the article: political rivalry was the main determinant affecting the process of consolidation of democracy in Poland. The electoral and parliamentary coalitions are characterized. The article has a interdisciplinary research problem will be analysed on a basis of politologie, be a different sociology and philosophies. Attempt to answer the research question, can make a significant contribution to the further exploration of the process of consolidation of democracy in Poland.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (23)
1.
A. Antoszewski, System polityczny RP, Warszawa 2012.
 
2.
A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, Warszawa 2016.
 
3.
A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław 2004.
 
4.
Z. Blok, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrz systemowych na przykładzie Polski, Poznań 2006.
 
5.
K. Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007.
 
6.
N. Bobbio, Liberalizm i demokracja, Kraków 1998.
 
7.
M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w RP, Warszawa 2011.
 
8.
R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Warszawa 2012.
 
9.
T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje-procedury-obywatele, Toruń 2005.
 
10.
M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 
11.
M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003.
 
12.
A. Gruszczak, Problemy rządzenia w krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2000.
 
13.
R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
 
14.
J. Linz, Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, [w:] J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo. Tom II, Warszawa 1998.
 
15.
J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation, Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore–London 1996.
 
16.
P. Mair, Ruling the void: the hollowing of western democracy, Verso 2013.
 
17.
Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015.
 
18.
D. Ost, Klęska „Solidarności” gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.
 
19.
G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
20.
K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2004.
 
21.
J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003.
 
22.
J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994.
 
23.
M. Tyrała, Wojny kulturowe jako główny wyznacznik rywalizacji politycznej w Polsce w latach 1991–2011, [w:] M. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy (red.), Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2015.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top