PL EN RU
Jednoizbowość słowackiego parlamentu i propozycje zmiany jego struktury
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 15-12-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na powstawanie najwyższych słowackich organów przedstawicielskich od połowy XIX w. do drugiej połowy XX w. Następnie przybliżony został proces tworzenia Konstytucji Republiki Słowackiej z dnia 1 września 1992 r. oraz przedstawiono znaczenie kwestii struktury parlamentu oraz powody, z racji których twórcy ostatecznego projektu konstytucji, jak i posłowie ją uchwalający okazali się być zwolennikami jednoizbowości. Zasadnicza cześć rozważań poświęcona została propozycjom utworzenia izby drugiej słowackiego parlamentu, które przedstawiane były przede wszystkim w latach 2000–2008. Podstawowe rozwiązania zawarte w projektach autorstwa słowackich stronnictw politycznych, poszczególnych polityków, organizacji pozarządowych czy w dokumentach rządowych, wskazują na zasadnicze przyczyny zgłaszania takiej koncepcji, która od powstania Republiki Słowackiej w 1993 r. do dnia dzisiejszego nie cieszy się zainteresowaniem polityków rządzących, jak i opozycyjnych stronnictw politycznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (28)
1.
Banaszak B., Czy Polsce potrzebna jest druga izba, «Przegląd Sejmowy» 1994, nr 2(6).
 
2.
Bröstl A. a kolektív, Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň 2010.
 
3.
Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1969.
 
4.
Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995–2005, V. Nižňanský (red.), Úrad vlády Slovenskej republiky Kancelária splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej spravy, https://komunal.eu/images/pdf/....
 
5.
Druhá komora v NR SR: Samospráva chystá lobing, https://hnonline.sk/slovensko/....
 
6.
Gál F., Kollár M., Mesežnikov G. (red.), Vízia vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, Bratislava 2003.
 
7.
Hrabinská M., Budeme mať aj senátorov?, «Časopis Markíza» 2003, nr 22.
 
8.
HZDS chce dvojkomorový parlament, «SME» 6.09.2008.
 
9.
HZDS navrhne dve komory parlamentu, «Pravda» 14.06.2003.
 
10.
Konstytucja Republiki Słowackiej, [w:] W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
11.
Kováč D., Dejiny Slovenska, Praha 2007.
 
12.
Kwapis R., Dyskusja nad kształtem stosunków czesko-słowackich w dobie Praskiej Wiosny, cz I, «Acta Universitatis Lodziensis» 1998, «Folia Historica» 61.
 
13.
Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven 1999.
 
14.
Lipšic D., Dvojkomorový parlamentný systém, Bratislava 2000.
 
15.
ĽS-HZDS chce druhú komoru NR SR a nové kompetencie ústavných činiteľov, «SME» 6.06.2005.
 
16.
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja, www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf.
 
17.
Petranská-Rolková N., Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokok (1992–2017), Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017.
 
18.
Prezident: Myšlienku dvojkomorového parlamentu podoruje, «SITA» 6.09.2002.
 
19.
Program občianskeho združenia Agora, http://www.priamademokracia.sk....
 
20.
Pytlik B., Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2021.
 
21.
Pytlik B., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
22.
Pytlik B., Ustrój lokalnego samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej. Ile musi się zmienić, aby wszystko pozostało tak samo?, «Studia Politologiczne» 2022, vol. 64.
 
23.
Škvarna D., Tribún ľudu a vodca národného hnutia, [w:] N. Petranská-Rolková (red.), Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2017.
 
24.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 11. mája 2005, k návrhu na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o Ústave pre Európu, č. 1596.
 
25.
Uzesenie vlády Slovenskej republiky z 28. júla 1992, k návrhu Ústavy Slovenskej republiky, č. 653.
 
26.
Ústavní zakon ze dne 27. října 1968, o československé federaci, č. 143/1968 Sb.
 
27.
Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939, o ústave Slovenskej republiky, č. 185/1939 S.z.
 
28.
Zwierzchowski E., Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w państwach europejskich (próba syntezy), [w:] E. Zwierzchowski (red.), Izby drugie parlamentu, Białystok 1996.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top