PL EN RU
Ustrój lokalnego samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej. Ile musi się zmienić, aby wszystko pozostało tak samo?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono charakterystykę konstytucyjnoprawną jednostek słowackiego samorządu terytorialnego, a następnie działania podejmowane najpierw w celu restytucji samorządu lokalnego, a później mające na celu wprowadzanie kolejnych zmian, których zakładanym efektem byłaby optymalizacja strukturalna i funkcjonalna jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim słowackich gmin. Główna część rozważań poświęcona jest aktualnie toczącej się debacie na temat kondycji słowackich gmin oraz projektom planowanych zmian. Analiza proponowanych rozwiązań prezentowanych przez stronę rządową, jak i najważniejsze słowackie organizacje samorządowe, nie pozwala na przyjęcie założenia, że proces konsolidacji samorządu terytorialnego w Republice Słowackiej miałby niebawem dobiec końca co oznaczałoby, że przyczyny ciągle istniejących nieefektywnych rozwiązań są niezwykle trwałe, a rozwój lokalny i dobrostan społeczeństwa przegrywa z interesami partii politycznych i grup interesów w postaci najbardziej liczących się krajowych organizacji samorządowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Barański M., Czyż A., Kubas S., Wstęp. Polityczne i prawne aspekty reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń–Katowice 2009.
 
2.
Cíbik L., Financovanie komunalnej samosprávy, [w:] J. Bardovič, R. Brix, L. Cibik, M. Daško, M. Imrovič, G. Kopunek, J. Machyniak, D. Mikuš, B. Šramel, M. Švikruha, Komunalna samosprava na Slovensku optikou verejnej polityki, Trnava 2019.
 
3.
Nižňansky V., Decentralizácia na Slovensku – bilancia nekonečného príbehu 1995–2005, Bratislava 2005.
 
4.
Nižňanský V., Vráťme mestám práva, pokračovanie decentralizácie Slovenska, Bratislava 2020.
 
5.
Osiński J., Zawiślińska I., Financial Condition of Local Government in Poland vs Structural Reforms of Municipal Government in Scandinavian States, «Przegląd Politologiczny» 2020, nr 4.
 
6.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 
7.
Pytlik B., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
8.
Sobolewska-Myślik K., Reforma administracji publicznej na Słowacji: jej przebieg i efekty, «Acta Scientifica Academiae Ostroviensis» 2005, nr 20.
 
9.
Swianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, «Samorząd Terytorialny» 2009, nr 4.
 
10.
Swianiewicz P., Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
11.
Wojnicki J., Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, «Eastern Review» 2018, t. 7.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top