PL EN RU
Kryzys węgierskiego parlamentaryzmu po 2010 roku w warunkach rozwoju demokracji nieliberalnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data publikacji: 17-07-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pogorszenie stanu węgierskiej demokracji po 2010 roku wiąże się z osłabieniem zasady państwa prawa, a zmiany redefiniujące reżim polityczny Węgier uwypuklają dominującą rolę egzekutywy kosztem legislatywy. Artykuł podejmuje analizę działalności węgierskiego parlamentu w latach 2010–2022, który jest ciałem odpowiedzialnym za implementację zmian. Analiza spełnia kryterium nowości poprzez odwołanie się tylko do jednej części systemu politycznego, podczas gdy większość badań koncentruje się na globalnych zmianach reżimu na Węgrzech. Celem artykułu jest zbadanie działalności parlamentu opartej na nieliberalnym legalizmie. Główne pytanie dotyczy roli i pozycji Zgromadzenia Krajowego w procesie pogorszenia stanu węgierskiej demokracji. Metodami badawczymi są: analiza prawna, podejście neoinstytucjonalne i metoda porównawcza.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (32)
1.
Antoszewski A., Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, [w:] K.A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.), Zmierzch demokracji liberalnej, Warszawa 2018.
 
2.
Bień-Kacała A., Drinóczi T., Illiberal Constitutionalism in Poland and Hungary. The Deterioration of Liberal Democracy, Misuse of Human Rights and Abuse of the Rule of Law, London–New York 2022.
 
3.
Bień-Kacała A., Drinóczi T., Illiberal Constitutionalism: the Case of Hungary and Poland, «German Law Journal» 2019, nr 20.
 
4.
Bień-Kacała A., Drinóczi T., Illiberal legality, [w:] A. Bień-Kacała, T. Drinóczi (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, London–New York 2021.
 
5.
Biró-Nagy A., Illiberal Democracy in Hungary: the Social Background and Practical Steps of Building an Illiberal State, https://www.cidob.org/en/artic... (4.10.2022).
 
6.
Bogaards M., De-democratization in Hungary: Diffusely Defective Democracy, «Democratization» 2018, vol. 25, nr 8.
 
7.
Csink L., Rule of Law in Hungary. What Can Law and Politics Do?, [w:] A. Bień-Kacała, T. Drinóczi (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, London–New York 2021.
 
8.
Drinóczi T., Legislation in Hungary, [w:] U. Karpen, H. Xanthaki (red.), Legislation in Europe. A Country by Country Guide, https://papers.ssrn.com/sol3/p... (17.10.2022).
 
9.
Ilonszki G., Dudzińska A., Opposition Behaviour aginast the Third Wave of Autocratization, «European Political Science» 2021, vol. 20.
 
10.
Ilonszki G., From Minimal to Subordinate, a Final Verdict? The Hungarian Parliament, «The Journal of Legislative Studies» 2007, vol. 13, nr 1.
 
11.
Ilonszki G., Vajda A., How Far Can Populist Governments Go? The Impact of the Populist Government on the Hungarian Parliament, «Parliamentary Affairs» 2021, vol. 74.
 
12.
Jakab A., Bodnár E., The Rule of Law, Democracy and Human Rights in Hungary. Tendencies from 1989 until 2019, [w:] A. Bień-Kacała, T. Drinóczi (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, London–New York 2021.
 
13.
Kazai V., The Instrumentalization of Parliamentary Legislation and its Possible Remedies: Lessons from Hungary, «Jus Politicum. Revue de droit politique» 2019, nr 2.
 
14.
Kazai V., The Misuse of the Legislative Process as a Part of the Illiberal Toolkit. The Case of Hungary, «The Theory and Practice of Legislation» 2021, vol. 9, nr 3.
 
15.
Krekó P., Enyedi Z., Explaining Eastern Europe: Orbán’s Laboratory of Illiberalism, «Journal of Democracy» 2018, vol. 29, nr 3.
 
16.
Kubas S., Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem Konstytucji z 2011 roku, «Przegląd Sejmowy» 2012, vol. 5, nr 212.
 
17.
Lührmann A., Lindberg S., A Third Wave of Autocratization is Here: What is New about It? «Democratization» 2019, vol. 26, nr 7.
 
18.
Nikolenyi C., Parliamentary committees in the Hungarian Parliament, [w:] S.T. Siefken, H. Rommetvedt (red.), Parliamentary Committees in the Policy Process, London 2021.
 
19.
Plattner M.F., Illiberal Democracy and the Struggle on the Right, «Journal of Democracy» 2019, vol. 30, nr 1.
 
20.
Pokornyji Z., Sághy E., The Policy Agendas of Liberal and Illiberal Democracy, [w:] M. Sebők, Z. Boda (red.), Policy Agendas in Autocracy and Democracy. The Case of Hungary, Charm 2021.
 
21.
Rupnik J., Explaining Eastern Europe: the Crisis of Liberalism, «Journal of Democracy» 2018, vol. 29, nr 3.
 
22.
Sadecki A., Antyliberalny manifest Orbána, https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (18.10.2022).
 
23.
Sadurski W., Polski kryzys konstytucyjny, Łódź 2020.
 
24.
Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 
25.
Scheppele K.L., Autocratic Legalism, «The University of Chicago Law Review» 2018, vol. 85, nr 2, https://chicagounbound.uchicag... (5.10.2022).
 
26.
Sebők M., Molnár C., Kubik B.G., Exercising control and gathering information: the functions of interpellations in Hungary (1990–2014), «Journal of Legislative Studies» 2017, vol. 23, nr 4.
 
27.
Sebők M., Molnár C., Kubik B.G., Járay I.P., Measuring Legislative Stability: A New Approach with Data from Hungary, «European Political Science» 2022, https://link.springer.com/arti..., (19.10.2022).
 
28.
Szente Z., The Twilight of Parliament. Parliamentary Law and Practice in Populist Times, «International Journal of Parliamentary Studies» 2021, vol. 1.
 
29.
Tóth G.A., Illiberal Rule of Law? Changing Features of Hungarian Constitutionalism, [w:] M. Adams, A. Meuwese, E.H. Ballin (red.), Constitutionalism and the Rule of Law, Cambridge 2017.
 
30.
Várnagy R., Ilonszki G., Hungary: the De(con)struction of Parliamentary Opposition, [w:] E. de Giorgi, G. Ilonszki (red.), Opposition Parties in European Legislatures. Conflict or Consensus?, London–New York 2018.
 
31.
Wilson M.Ch., Woldense J., Contested and Established? A Comparison of Legislative Powers across Regimes, «Democratization» 2019, vol. 26, nr 4.
 
32.
Zakaria F., The Rise of Illiberal Democracy, «Foreign Affairs» 1997, vol. 76, nr 6.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top