PL EN RU
Zarządzanie wielopoziomowe – analiza przypadku polityki rozszerzania Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Do podmiotów kształtujących politykę rozszerzenia UE należą nie tylko państwa członkowskie i Rada UE oraz Rada Europejska, ale też unijne instytucje ponadnarodowe. Celem artykułu było wykazanie, przy wykorzystaniu metody decyzyjnej, że w polityce tej również występują mechanizmy wielopoziomowego zarządzania (MLG). To pozwala badaczowi na weryfikowanie za pomocą MLG – jako modelu teoretycznego – hipotezy, że kontynuacja procesu poszerzania zależy od możliwości wpływu instytucji ponadnarodowych na decyzje podejmowane przez państwa członkowskie, które z coraz większą rezerwą podchodzą do przyjmowania nowych krajów do Unii.
 
REFERENCJE (9)
1.
M. Jachtenfuchs, B. Kohler-Koch, Governance and Institutional Development, [w:] A. Wiener, Th. Diez (eds.), European Integration Theory, Oxford–New York 2004.
 
2.
M. Knodt, M.G. Hüttmann, Der Multi-Level Governance Ansatz, [w:] H.-J. Bieling, M. Lerch (Hrsg.), Theorien der europäischen Integration, Wiesbaden 2006.
 
3.
H. Kriesi, A. Silke, The Network Approach, [w:] P.A. Sabatier (ed.), Theories of the Policy Process, 2nd ed., Boulder, CO 2007.
 
4.
G. Marks, L. Hooghe, K. Blank, European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-level Governance, „Journal of Common Market Studies” 1996, nr 3.
 
5.
P. Pierson, The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis, „Comparative Political Studies” 1996, nr 2.
 
6.
J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007.
 
7.
J.L. Sielski, Metoda decyzyjna, „Studia Politologiczne” 2004, nr 8.
 
8.
A. Szymański, Rola polskich posłów do PE w kształtowaniu polityki rozszerzania UE, [w:] F. Gołembski (red.), Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu wybranych polityk UE (2004–2009), Warszawa 2010.
 
9.
A. Szymański, Rozszerzanie Unii Europejskiej – współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu / European Union Enlargement – Contemporary Determinants and Prospects for the Continuation of the Process, Warszawa 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top