PL EN RU
Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszym tomie "Studiów Politologicznych" zamieszcza się publikacje dotyczące najważniejszych mechanizmów rządzenia w przestrzeni ponadnarodowej. W tekstach pokazuje się, jak one funkcjonują w kilku najważniejszych wymiarach takiego rządzenia, mianowicie: wymiarze normatywno‑instytucjonalnym, związanym z realizacją władzy na różnych poziomach, wymiarze legitymizacyjnym, wymiarze gospodarczym, wymiarze ponadnarodowego obywatelstwa, wymiarze powiązań między rządzeniem ponadnarodowym a władzą państwową na przykładzie polskiej strategii eGovernment. Unia Europejska posłużyła jako przykład wielopoziomowego rządzenia w przestrzeni ponadpaństwowej, opartego na koncepcji „good governance”, a Polska jako przykład obszaru, w którego granicach przebiegają procesy na kilku poziomach rządzenia w UE.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top