PL EN RU
Polityka integracji imigrantów w Polsce na tle problemów związanych z polityką migracyjną Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kwestie dotyczące integracji imigrantów w państwach zróżnicowanych etnicznie nabrały większego znaczenia po serii ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Po latach naznaczonych sukcesem wielokulturowego współistnienia, przyszedł czas na weryfikację przez rządy europejskie polityk imigracyjnej i integracyjnej oraz redefinicję skutków dotychczasowej strategii wobec mniejszości etnicznych. W Polsce polityka wobec przybyłych, będąca w fazie ewolucji, stała się przedmiotem dyskusji w gremiach naukowych, nierzadko również obiektem sporów i braku jednomyślności, co do jej oceny oraz przyszłego kształtu. W artykule zwrócono uwagę na ewolucyjny charakter polskiej polityki wobec imigrantów oraz problem ich integracji ze społeczeństwem polskim. Główne pytania badawcze odnoszą się do kwestii, czy Polska dysponuje spójną i kompleksową koncepcją integracji imigrantów oraz, czy czerpie z doświadczeń państw wielokulturowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (19)
1.
Clemens M., Huang C., Graham J., Gough K., Migration Is What You Make It: Seven Policy Decisions that Turned Challenges into Opportunities, Center of Global Developmant 2018.
 
2.
Davidov E., Semyonov M., Attitudes toward immigrants in European societies, «International Journal of Comparative Sociology» 2017, vol. 58(5).
 
3.
Gul-Rechlewicz V., Rajca L., Polityka integracji imigrantów w Polsce i Holandii, Warszawa 2021.
 
4.
Łodziński S., Szonert M., „Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016 (kwiecień), «CMR Working Papers» 2016, no. 90/148, Warsaw: University of Warsaw, Centre of Migration Research (CMR).
 
5.
Lucassen L., Wie geen migratie wil, zal moeten snijden in de economie, https://sociaal.net/achtergron... (27.11.2022).
 
6.
Meerman E., Immigratie naar Nederland vorig jaar flink gedaald, NRC, 20.07.2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2021... (27.11.2022).
 
7.
Mikulska-Jolles A., Kto kształtuje politykę migracyjną i integracyjną w Polsce?, Heinrich Böll Stiftung, Warszawa 2019.
 
8.
Okulski M., Wach D., Immigration and integration policies in the absence of immigrants: a case study of Poland, [w:] M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, London–New York 2020.
 
9.
Paleczny T., Międzykulturowe typy tożsamości. Pomiędzy integracją asymilacją, «Relacje Międzykulturowe» 2019, nr 1(5).
 
10.
Pawlak M., Polityki publiczne wobec migracji, [w:] J. Kwaśniewski (red.), Nauki o polityce publicznej: Monografia dyscypliny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa 2018.
 
11.
Penninx R., Postwar immigration and integration policies in the Netherlands: an unstable marriage, [w:] M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States, London–New York 2020.
 
12.
Pisarevskaya A., Scholten P., Access and Use of Welfare Benefits, https://integrationpractices.e... -content/uploads/2022/12/chapter5_Access_and_Use_of_Welfare_Benefits.pdf (27.11.2022).
 
13.
Pop V., Italian minister questions value of EU membership, Euroobserver, Luxemburg, 11.04.2011, https://euobserver.com/justice... (27.11.2022).
 
14.
Rietbergen L., Migratie en vestiging in Nederland: Bronnenoverzicht en geselecteerde bibliografie Werkuitgave, Amsterdam 1994.
 
15.
Scholten P., Collett E., Petrovic M., Mainstreaming migrant integration? A critical analysis of a new trend in integration governance, «International Review of Administrative Sciences» 2017, vol. 83(2).
 
16.
Stefańska R., Integration Policy and and Activities in Poland, INTERACT Research Report 2015/07, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute 2015.
 
17.
Ulceluse U., Kahanec M., The effectiveness of restrictive immigration policies: the case of transitional arrangements, GLO Discussion Paper, No. 379, Global Labor Organization (GLO), Essen 2019.
 
18.
Wach D., Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców po 1989 roku, [w:] H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, Lublin 2018.
 
19.
Widzyk A., Niemcy mają nowy pomysł na podział uchodźców w UE, DW, 3.12.2019. https://www.dw.com/pl/niemcy-m... (27.11.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top