PL EN RU
Francuskie „nie” dla Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Katedrze Politologii, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2004 r. podpisany został Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Nad przygotowaniem dokumentu czuwał były prezydent V Republiki Francuskiej Valery Giscard d’Estaing. Traktat Konstytucyjny jednym tekstem miał zastąpić poprzednie traktaty. Ze względu na wagę dokumentu, wiele państw zdecydowało się na przeprowadzenie referendum w sprawie ratyfikacji Konstytucji dla Europy. Prezydent Francji Jacques Chirac także podjął decyzję o rozpisaniu referendum w tej kwestii. Nieoczekiwanie, Francuzi odrzucili Traktat Konstytucyjny. Celem artykułu jest próba ukazania powodów nieprzyjęcia dokumentu przez Francję – kraj będący nie tylko państwem założycielskim UE, ale także „motorem” integracji europejskiej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top