PL EN RU
Multikulturalizm: ewolucja dyskursu
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-04-2021
 
 
Studia Politologiczne 2021;59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ideologia multikulturalizmu to zespół przekonań o tym, że właściwym w państwach Zachodu modelem społeczeństwa jest mozaika grup etnicznych, religijnych i rasowych. Służyć ma to wzrostowi gospodarczemu. Model ten unieważnia nacjonalizm – zarzewie konfliktów i wojen. Imigracja służy takiej właśnie społecznej transformacji. Od połowy lat osiemdziesiątych XX w. ideologia ta wyznaczała ramy publicznej debaty oraz polityki względem imigracji. Dotychczasowy multikulturalny konsensus elit opinii, władzy i pieniądza Zachodu zaczyna słabnąć. Wcześniej marginalizowana krytyka coraz szerzej dochodzi do głosu.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Ari E., Ideology of Multiculturalism as a Double-Edged Sword: Second-Generation of Black Jamaicans and Dark-White Portuguese, https://ir.lib.uwo.ca/etd/5353 (12/10/2020).
 
2.
Bickerton C., The collapse of Europe’s mainstream left, «New Statesman» 1.05.2018, https:// www.newstatesman.com/world/europe/2018/05/collapse-europe-s-mainstream-centreleft (12.10.2020).
 
3.
Bock-Côté M., Le multiculturalisme comme religion politique, Paris 2016), wyd. pol.: Multikulturalizm jako religia polityczna, Warszawa 2017.
 
4.
Bloom A., The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today’s Students, New York 1987.
 
5.
Caputo J., The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion Without Religion, Bloomington 1997.
 
6.
Coulter A., ¡Adios America! The Left’s Plan to Turn Our Country Into a Third World Hellhole, Washington, D.C. 2015.
 
7.
Derrida J., Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences, http://www2.csudh.edu/ccauthen... (8.10.2020).
 
8.
Derrida J., White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy, [w:] Derrida J., Margins of Philosophy, Chicago 1984.
 
9.
Fallaci O., La rabbia e l’Orgoglio, Milano 2001, wyd. pol. Wściekłość i duma, Warszawa 2003.
 
10.
Fukuyama F., The End of History?, «The National Interest», Summer 1989, nr 16.
 
11.
Fukuyama F., Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, London 2018.
 
12.
Fukuyama F., After Neoconservatism, «The New York Times», 19.022006, https://www.nytimes.com/2006/0... (12.10.2020).
 
13.
Gdula M., Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Warszawa 2017, https://krytykapolityczna.pl/i... (12.10.2020).
 
14.
Gjelten T., The Immigration Act That Inadvertently Changed America, «The Atlantic», 2.10.2015, https://www.theatlantic.com/po... (12.10.2020).
 
15.
Haidt J., The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, New York 2013.
 
16.
Hicks S., Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault, b.m.publ. 2011.
 
17.
Houellebecq M., Soumission, Paris 2015, wyd. pol. Uległość, Warszawa 2015.
 
18.
Huangpu K., Ann Coulter decries immigration at CUCR-hosted event, «Columbia Spectator» 28.03.2018, https://www.columbiaspectator.... (12.10.2020).
 
19.
Huntington S., The Clash of Civilizations?, «Foreign Affairs», 1994, vol. 72, nr 3.
 
20.
Huntington S., Who Are We? America’s Great Debate, London 2004.
 
21.
Judt T., Ill Fares the Land, New York 2010.
 
22.
Kaus M., The End of Equality, New York 1995.
 
23.
Koppel T., Truth be Told: Journalism in the Age of Trump, «The Kalb Report», Washington, D.C. 2018, https://www.youtube.com/watch?... (12.10.2020).
 
24.
Krastev I., After Europe, Philadelphia 2017.
 
25.
Laqueur W., The Last Days of Europe: Epitaph for an Old Continent, New York 2007.
 
26.
Lilla M., The Once and Future Liberal: After Identity Politics, New York 2017.
 
27.
Lilla M., The Shipwrecked Mind: On Political Reaction, New York 2016.
 
28.
Malik K., The Failure of Multiculturalism: Community Versus Society in Europe, «Foreign Affairs», 2015, vol. 94, nr. 2.
 
29.
Murray D., The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam, London 2017.
 
30.
Rector R., Look to Milton: Open borders and the welfare state, The Heritage Foundation, 21.06.2007, https://www.heritage.org/immig...- and-the-welfare-state (12.10.2020).
 
31.
Russell Hochschild, A., Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, New York 2016.
 
32.
Sarrazin T., Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München, 2010.
 
33.
Zemmour É., Le suicide Français, Paris 2014.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top