PL EN RU
Rządzenie w przestrzeni transnarodowej
 
Więcej
Ukryj
1
profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obserwujemy złożoną i częściowo sprzeczną zmianę władzy politycznej powiązanej dotychczas z państwem narodowym. Ta transformacja władzy dotyczy podstawowych instytucji, zasad, norm i procedur tworzenia polityki. Zmiany mają charakter wielopoziomowy i wielowymiarowy. Następuje także inna zmiana w procesie politycznym, nazywana często przejściem od „rządu” do „rządzenia”. Obejmuje ona wszystkie aspekty władzy, przede wszystkim rozpraszanie procesu podejmowania decyzji politycznych pomiędzy różne poziomy i podmioty prywatne, a także redefinicję funkcji publicznych. Wyłaniają się nowe, mieszane formy instytucjonalne rządzenia publiczno-prywatnego.
 
REFERENCJE (9)
1.
Z. Bauman, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
2.
H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York 1977.
 
3.
A. Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford 1990.
 
4.
S.J. Kobrin, Economic governance in global economy, [w:] R.B. Hall, Th.J. Biersteker (eds.), The Emergence of Private Authority in Global Governance, 3rd ed., Cambridge–New York 2007.
 
5.
R.D. Lipschutz, J. Meyer, Global Civil Society and Global Governance: The Politics of Nature from Place to Planet, Albany 1996.
 
6.
J.H. Miller, S.E. Page, Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life, Princeton–Oxford 2007.
 
7.
I. Prigogine, I. Stengers, Order out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature, New York 1984.
 
8.
J.N. Rosenau, Governance in Globalizing Space, [w:] J. Pierre (ed.), Debating Governance. Authority, Steering, and Democracy, Oxford–New York 2000.
 
9.
D. Wastl-Walter, L.A. Staeheli, Territory, Territoriality and Boundaries, [w:] L.A. Staeheli, E. Kofman, L.J. Peake (eds.), Mapping Women, Making Politics. Feminist Perspectives on Political Geography, New York–London 2004.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top