PL EN RU
Wpływ pandemii COVID-19 na procesy migracji i sytuację migrantów – przypadek Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera statystyczno-socjologiczną analizę konsekwencji pandemii COVID-19 dla zewnętrznych przepływów migracyjnych z udziałem Polski. Celem jest ukazanie zmian skali migracji i socjoekonomicznego usytuowania migrantów. W tekście wykorzystano dostępne dane statystyczne, raporty i wyniki badań. Wpływ pandemii na migracje okazał się relatywnie niewielki, zwłaszcza dla przepływów migracyjnych. Zahamowanie imigracji było krótkotrwałe, zmniejszyła się natomiast liczba obywateli Polski za granicą. Bardziej niż na rozmiary przemieszczeń sytuacja pandemiczna wpłynęła na położenie socjoekonomiczne migrantów. Z powodu ograniczonych kompetencji w zakresie języka i funkcjonowania polskich instytucji, utrudnienia w dostępie do rynku pracy i usług społecznych były przez nich mocniej odczuwane, zwłaszcza przez najkrócej przebywających w Polsce i pozostających poza rynkiem pracy. Zwiększona potrzeba dostępu do ochrony zdrowia i wsparcia socjalnego stała się jednocześnie czynnikiem zwiększającym legalne zatrudnienie cudzoziemców.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Andrejuk K., Winiarska A., Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych, «Przegląd Polonijny» 2020, nr 4 (178).
 
2.
Anderson B., Poeschel F., Ruhs M., Rethinking labour migration: Covid-19, essential work, and systemic resilience, «Comparative Migration Studies 9» 2021, nr 45.
 
3.
Bartoszkiewicz M., Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19, «Studia z Polityki Publicznej» 2021, t. 8, nr 3(31).
 
4.
COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020, IOM, https://publications.iom.int/s... (12.01.2022).
 
5.
Follis K., Barbulescu R., (Im)mobility during the pandemic – one year later, referat, webinarium Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Warszawa 13.05.2021.
 
6.
Imigranci w polskiej gospodarce – raport z badań ankietowych, Narodowy Bank Polski, lipiec 2020, https://www.nbp.pl/publikacje/... (30.01.2022).
 
7.
Kugiel P., Wpływ pandemii COVID-19 na migracje międzynarodowe, «Biuletyn PISM» 2021, nr 205.
 
8.
McNicholas C., Poydok M., Who are essential workers? https://www.epi.org/blog/who-a... (14.01.2020).
 
9.
Opinie pracowników tymczasowych z Ukrainy na temat zadowolenia z pracy w Polsce w 2020 roku, OTTO Work Force Central Europe 2020, https://www.ottoworkforce.pl/p... (30.01.2022).
 
10.
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych aglomeracji poznańskiej. Raport z ba dań, https://www.cdzdm.pl/PL-H5/akt... (30.01.2022).
 
11.
Pracownik zagraniczny w dobie pandemii. Badanie socjologiczne III edycja, EWL S.A., Studium Europy Wschodniej UW, 2021.
 
12.
SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2020 r., https://interwencjaprawna.pl/r... (12.01.2022).
 
13.
Sytuacja migrantów i migrantek w czasie pandemii. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Migrantów, https://bip.brpo.gov.pl/sites/... (14.01.2022).
 
14.
What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?, OECD 19 October 2020, https://read.oecd-ilibrary.org... (14.01.2022).
 
15.
World Migration Report, https://worldmigrationreport.i... (14.01.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top