PL EN RU
The impact of the COVID-19 pandemic on migration and the situation of migrants – the case of Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Publication date: 2022-10-10
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article undertakes statistical and sociological analysis of the consequences of the COVID-19 pandemic for external migrations involving Poland. Its aim is to show the changes in the scale of migration and the socio-economic situation of migrants. The text uses the available statistical data, reports and research results. The impact of the COVID-19 pandemic on migrations turned out to be relatively small, especially in the statistical dimension. The inhibition of immigration was temporary, while the number of Polish citizens abroad decreased. The pandemic affected the socioeconomic situation of migrants more than the size of the displacements. Due to limited language competences and familiarity with Polish institutions, difficulties in accessing the labor market and social services were felt more strongly by them, especially by those staying in Poland for the shortest time and outside the labor market. The increased need for access to health care and social support has at the same time become a factor increasing legal employment of foreigners.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
REFERENCES (15)
1.
Andrejuk K., Winiarska A., Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii – „nowa generacja” teorii migracji i adaptacji w kontekście współczesnych wyzwań badawczych, «Przegląd Polonijny» 2020, nr 4 (178).
 
2.
Anderson B., Poeschel F., Ruhs M., Rethinking labour migration: Covid-19, essential work, and systemic resilience, «Comparative Migration Studies 9» 2021, nr 45.
 
3.
Bartoszkiewicz M., Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19, «Studia z Polityki Publicznej» 2021, t. 8, nr 3(31).
 
4.
COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020, IOM, https://publications.iom.int/s... (12.01.2022).
 
5.
Follis K., Barbulescu R., (Im)mobility during the pandemic – one year later, referat, webinarium Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Warszawa 13.05.2021.
 
6.
Imigranci w polskiej gospodarce – raport z badań ankietowych, Narodowy Bank Polski, lipiec 2020, https://www.nbp.pl/publikacje/... (30.01.2022).
 
7.
Kugiel P., Wpływ pandemii COVID-19 na migracje międzynarodowe, «Biuletyn PISM» 2021, nr 205.
 
8.
McNicholas C., Poydok M., Who are essential workers? https://www.epi.org/blog/who-a... (14.01.2020).
 
9.
Opinie pracowników tymczasowych z Ukrainy na temat zadowolenia z pracy w Polsce w 2020 roku, OTTO Work Force Central Europe 2020, https://www.ottoworkforce.pl/p... (30.01.2022).
 
10.
Popyt pracodawców na kompetencje cudzoziemców zatrudnianych aglomeracji poznańskiej. Raport z ba dań, https://www.cdzdm.pl/PL-H5/akt... (30.01.2022).
 
11.
Pracownik zagraniczny w dobie pandemii. Badanie socjologiczne III edycja, EWL S.A., Studium Europy Wschodniej UW, 2021.
 
12.
SIP w działaniu. Prawa cudzoziemców w Polsce w 2020 r., https://interwencjaprawna.pl/r... (12.01.2022).
 
13.
Sytuacja migrantów i migrantek w czasie pandemii. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Migrantów, https://bip.brpo.gov.pl/sites/... (14.01.2022).
 
14.
What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children?, OECD 19 October 2020, https://read.oecd-ilibrary.org... (14.01.2022).
 
15.
World Migration Report, https://worldmigrationreport.i... (14.01.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top