PL EN RU
Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Polsce. Wybrane problemy i inicjatywy na rzecz osób w kryzysie bezdomności i mieszkańców domów pomocy społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 dotknęła zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się, ale jej skutki odczuły przede wszystkim osoby ubogie oraz zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, np. osoby z niepełnosprawnością, szczególnie te przebywające w domach opieki, uchodźcy i migranci czy wreszcie osoby w kryzysie bezdomności. Celem opracowania jest omówienie wybranych problemów oraz przykładów dobrych praktyk wdrażanych w Polsce w trakcie pandemii w odniesieniu do dwóch grup docelowych, tj. osób w kryzysie bezdomności oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej, czyli grup najbardziej narażonych na skutki SARS-CoV-2 m.in. ze względu na wiek, problemy zdrowotne i większą podatność na choroby.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Doiczman-Łoboda N., Frąckowiak-Sochańska M., Hermanowski M., Kasprzak T., Kotlarska-Michalska A., Necel R., Oliwa-Ciesielska M., Zaręba M., Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w czasie pandemii, Wydział Socjologii UMK w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Poznań 2021.
 
2.
Effectiveness of permanent supportive housing and income assistance interventions for homeless individuals in high-income countries: a systematic review, «The Lancet Public Health» 2020, nr 5(6), s. e342-e360, DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30055-4.
 
3.
Jagura J., Domy pomocy społecznej w czasie pandemii. Doświadczenia, problemy, wyzwania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2020.
 
4.
Kaakinen J., Systemowa zmiana usług w obszarze bezdomności w Finlandii: od schronisk do trwałych rozwiązań mieszkaniowych z metodą Najpierw Mieszanie, [w:] Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze, deinstytucjonalizacja, Wilczek J. (red.), Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze 2021.
 
5.
MacNeill J., Lahey A., Teo N., Homelessness and COVID-19, «Purdue Journal of Service-Learning and International Engagement» 2021, vol. 8, nr 1, Article 18, DOI: 10.5703/1288284317421.
 
6.
Paez A., Gray literature: an important resource in systematic reviews, «Journal of Evidence-Based Medicine» 2017, vol. 10, doi: 10.1111/jebm.12265, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go....
 
7.
Park S., Hamadi H.Y., Nguyen A.T., Tran V., Haley D.R., Zhao M., Examining the Relationship Between Hospital-Community Partnerships and COVID-19 Case-Fatality Rates, «Population Health Management» 2021, nr 25 (1), DOI: 10.1089/pop.2021.0136.
 
8.
Pindral A., COVID-19 a pomoc w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, [w:] J. Wilczek (red.), Pokonać bezdomność 2021. Usługi medyczne i opiekuńcze, deinstytucjonalizacja, Ogólnopolska Federacja na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Zabrze 2021.
 
9.
Pleace N., Baptista I., Lars Benjaminsen L., Geertsema V.B., O’Sullivan E., Teller N., European Homelessness and COVID-19, European Observatory on Homelessness, FEANTSA, Bruksela 2021, https://www.feantsaresearch.or....
 
10.
Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Nieludzkiego, Poniżającego Traktowania lub Karania w 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2021, https://bip.brpo.gov.pl/sites/....
 
11.
Strategia Rozwoju Usług Społecznych. Polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). Projekt z dnia 31 maja 2022 r., Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Warszawa 2022, https://www.gov.pl/attachment/....
 
12.
Surveillance of COVID-19 in long-term care facilities in the EU/EEA, https://www.ecdc.europa.eu/en/....
 
13.
Thomas B., Homelessness kills: an analysis of the mortality of homeless people in early twentyfirst century England. Summary, CRISIS, Londyn 2012, https://www.crisis.org.uk/medi....
 
14.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2020 r. Informacje sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
15.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2021 r. Informacje sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2022, https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top