PL EN RU
Stosunek do migracji w sytuacji kryzysowej – perspektywa społeczno-polityczna
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie oddziaływania pandemii COVID-19 na sytuację wybranych kategorii migrantów, w szczególności obywateli Polski przebywających poza granicami kraju, imigrantów zarobkowych oraz osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej z perspektywy społeczno-politycznej oraz medialnej. W artykule omówiono działania podjęte wobec migrantów przez Polskę, a także zanalizowano w oparciu o wyniki zastanych badań empirycznych i przekazów medialnych konsekwencje pandemii zwłaszcza w obszarach zdrowia, rynku pracy i integracji społecznej.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (25)
1.
Anderson B., Poeschel F., Ruhs M., Covid-19 and Systemic Resilience: Rethinking the Impacts of Migrant Workers and Labour Migration Policies, „EUI Working Paper” 2020, t. 57.
 
2.
Baert S., Cockx B., Gheyle N., Vandamme C., Is there less discrimination in occupations where recruitment is difficult?, «Industrial and Labor Relations Review» 2015, t. 68, nr 3.
 
3.
Benton M., Future Scenarios for Global Mobility in the Shadow of Pandemic, 2021, https:// www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-mobility-future-scenarios-updated-2021_final.pdf.
 
4.
Benton M., Batalova J., Davidoff-Gore S., Schmidt T., COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020, 2021, https://www.migrationpolicy.or....
 
5.
Brzozowski J., Kaczorowski K., Pędziwiatr K., Wiktor-Mach D., Pandemia Covid a sytuacja imigrantów w Krakowie, 2020.
 
6.
CBOS, Ocena działań rządu w okresie epidemii. Komunikat z badań nr 55/2020, 2020, https:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_055_20.PDF.
 
7.
Cope B., Keryk M., Kyliushyk I., Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19, 2021, https://pl.boell.org/sites/def... ukraińskich migrantek w PL.pdf.
 
8.
Dybiński R., #LOTdoDomu: Mamy szczegółowe podsumowanie. Zobacz skąd wróciło najwięcej Polaków!, «Rynek Lotniczy» 7.04.2020, https://www.rynek-lotniczy.pl/..., 19.04.2022.
 
9.
EWL, Pracownik zagraniczny w dobie pandemii, 2020, https://ewl.com.pl/wp-content/ uploads/2020/07/EWL_RAPORT_PANDEMIA_2020_POL_M-2.pdf.
 
10.
GI Group, Migracje zarobkowe Polaków. Edycja X, 2021, https://www.pl.gigroup.com/sta....
 
11.
Hatton T.J., Immigration, public opinion and the recession in Europe, «Economic Policy» 2016, t. 31, nr 86.
 
12.
Homel K., The impact of coronavirus country measures on asylum and reception systems in Hungary, Slovakia and Poland, 2021, http://www.forintegration.eu/p....
 
13.
Levitas A., Care Work During Covid-19: Public Health Implications of Ukrainian Migration into Poland, «CMR Spotlight» 2020, t. 19.
 
14.
Maślankiewicz R., #LOTdoDomu – ulotna odpowiedzialność?, «Sieć Obywatelska Watchdog”, 30.06.2020, https://siecobywatelska.pl/lot..., 19.04.2022.
 
15.
Nowak T., Gadowski K., Interpelacja nr 3569 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zapewnienia świadczeń socjalnych cudzoziemcom w związku z zamknięciem granic Rzeczypospolitej Polskiej, 24.03.2020, https://www.sejm.gov.pl/sejm9...., 20.04.2022.
 
16.
OECD, What is the impact of the COVID-19 pandemic on immigrants and their children? – OECD, 2020, https://read.oecd-ilibrary.org....
 
17.
Olejarz K., Akcja #LotDoDomu mocno krytykowana! W sieci huczy od komentarzy, 16.03.2020, https://www.tanie-loty.com.pl/..., 20.04.2022.
 
18.
Patuzzi L., Taking the Long View. Options for inclusive post-pandemic labour markets, 2021, https://www.migrationpolicy.or....
 
19.
Pennycook G., McPhetres J., Zhang Y., Lu J., Grand D., Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media: Experimental Evidence for a Scalable Accuracy-Nudge Intervention, «Psychological Science» 2020, t. 31, nr 7.
 
20.
Personnel Service, Barometr Polskiego Rynku Pracy 2021, 2021, https://personnelservice.pl/wp....
 
21.
Popyk A., The impact of distance learning on the social practices of schoolchildren during the COVID-19 pandemic: reconstructing values of migrant children in Poland, https://doi.org/10.1080/146166..., 2020, t. 23, nr S1.
 
22.
Popyk A., Pustułka P., Educational Disadvantages During COVID-19 Pandemic Faced by Migrant Schoolchildren in Poland, «Journal of International Migration and Integration» 2022.
 
23.
Rhodes S.C., Filter Bubbles, Echo Chambers, and Fake News: How Social Media Conditions Individuals to Be Less Critical of Political Misinformation, «Political Communication» 2022, t. 39, nr 1.
 
24.
Sudak I., #LOTdoDomu: akcja charytatywna, czy złoty interes dla LOT?, 21.03.2020, https://subiektywnieofinansach. pl/lotdodomu-akcja-charytatywna-czy-zloty-interes-dla-lot/, 20.04.2022.
 
25.
United Nations, Guidance Note on Addressing and Countering COVID-19 related Hate Speech, 2020, https://en.unesco.org/sites/de....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top