PL EN RU
Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec migracji z Ukrainy wskutek inwazji Federacji Rosyjskiej – percepcja społeczna (studium przypadku)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel badań prowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu stanowiło zbadanie percepcji respondentów wobec wzrostu skali migracji z Ukrainy do Polski wskutek inwazji Federacji Rosyjskiej z 2022 r. W procesie badawczym zastosowano metodę analizy źródeł oraz sondaż diagnostyczny. Wyniki badań wskazują, iż w percepcji respondentów wzrost skali migracji z Ukrainy do Polski może stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, jednak pozytywnie ocenili oni działania organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej wobec analizowanego zjawiska.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (5)
1.
Bińkowski J., Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Warszawa–Wojnowice 2017.
 
2.
Jaroszewicz M., Małynowska O., Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?, Warszawa 2018.
 
3.
Klimek D., Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, Łódź 2015.
 
4.
Lubicz Miszewski M., Imigranci z Ukrainy w Polsce uwarunkowania społecznokulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa, t. III, Wrocław 2020.
 
5.
Staniszewski R., Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego, Warszawa 2022.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top