PL EN RU
Relacje rządowo-samorządowe w Polsce w trakcie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność nagłej reakcji nie tylko po stronie społeczeństwa, ale także dostosowania formy i zakresu działania do zmieniających się okoliczności przez administrację publiczną. Celem artykułu jest analiza relacji rządowo-samorządowych w Polsce w czasie dwóch pierwszych fal COVID-19 zarówno z perspektywy działania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ale także działania ogólnopolskich organizacji tworzących reprezentację strony samorządowej. W konkluzji zauważono, że relacje te przebiegały w zróżnicowany sposób i po pierwszym okresie silnej centralizacji ewaluowały w stronę modelu zarządzania wielopoziomowego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Ansell Ch., Alison G., Collaborative Governance in Theory and Practice, «Journal of Public Administration Research and Theory» 2008, vol. 18, Issue 4.
 
2.
Bentzen T., Torfing J., COVID-19-induced governance transformation: How external shocks may spur cross-organizational collaboration and trust-based management, «Public Administration» 2022.
 
3.
Bergström T., Kuhlmann S., Laffin M., Wayenberg E., Special issue on comparative intergovernmental relations and the pandemic: how European devolved governments responded to a public health crisis, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2, https://doi.org/10.1080/030039....
 
4.
Cepiku D., Giordano F., Bovaird T., Loeffler L., New development: Managing the Covid-19 pandemic— from a hospital-centred model of care to a community co-production approach, «Public Money & Management» 2020, vol. 41, Issue 1, https://doi.org/10.1080/095409....
 
5.
Christensen T., Lægreid P., The coronavirus crisis—crisis communication, meaning-making, and reputation management, «International Public Management Journal» 2020, vol. 23, no. 5, DOI: 10.1080/10967494.2020.1812455.
 
6.
du Boys C., Betrolucci M., Fouchet R., French inter-governmental relations during the Covid-19 crisis: between hyper-centralism and local horizontal cooperation, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2.
 
7.
Dunleavy P., Democracy, bureaucracy and public choice, Hemel Hempstead, Harvester 1991.
 
8.
Dunleavy P., Social and Political Theory and the Issues in Central-Local Relations, [w:] G. Jones (red.), New Approaches to the Study of Central-Local Government Relationships, Gower Publishing Company Limited 1980.
 
9.
Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, «The Academy of Management Review» 1989, no. 14(1).
 
10.
Entwistle T., Laffin M., The multiple strategies of the Local Government Association: partner, player and think-tank?, «Policy&Politics» 2003, vol. 31, no. 1.
 
11.
Elliott M.J., The Role of Law in Central-Local Relations, Social Science Research Council, Londyn 1981.
 
12.
Gawłowski R., Między współpracą a przetargiem i rywalizacją. Relacje rządowo-samorządowe w systemie administracji publicznej, Warszawa 2019.
 
13.
Goldsmith M., Central Control over Local Government – A Western European Comparison, «Local Government Studies» 2002, vol. 28, no. 3.
 
14.
Izdebski H., Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego instrumentem współdziałania, https://www.prawo.pl/samorzad/... (9.09.2019).
 
15.
Jüptner P., Klimovskỳ D., Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2.
 
16.
Kuhlman S., Franzke J., Multi-level responses to COVID-19:crisis coordination in Germany from an intergovernmental perspective, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2.
 
17.
Ladner A., Keuffer N., Baldersheim B., Hlepas N., Swianiewicz P., Steyvers K., Navarro C., Patterns of Local Autonomy in Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, Londyn 2019.
 
18.
Navarro C., Velasco F., From centralization to new ways of multi-level coordination: Spain’s intergovernmental response to the COVID-19 pandemic, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2.
 
19.
Mackenzie W., Local Government in Parliament, «Public Administration» 1954, vol. 32.
 
20.
Peters G., Pierre J., Governance without gov ernment? Rethinking public administration, «Journal of Public Administration. Research & Theory» 1998, vol. 8, no. 2.
 
21.
Rhodes R.W.A., Control and Power in Central – Local Government Relations, Gower, Londyn 1981.
 
22.
Rhodes R., Governance and Public Administration, [w:] J. Pierre (red.), Debating Governance: Authority, Steering and Democracy, Oxford University Press, 2000.
 
23.
Steward J.D., The dilemma of central-local relations, Cambridge University Press, 1981.
 
24.
Wayenerg E., Resodihardjo L., Voets J., van Genugten M., van Haelter B., Torfs I., The Belgian and Dutch response to COVID-19: change and stability in the mayors’ position, «Local Government Studies» 2022, vol. 48, no. 2.
 
ISSN:1640-8888