PL EN RU
System of local self-government in the Slovak Republic. How much has to change for everything to stay the same?
 
Подробнее
Скрыть детали
1
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Дата публикации: 2022-06-20
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТАТЬЯ:
The article presents the key constitutional characteristics of Slovakian local government units, as well as actions that were taken to reinstate the local government and introduce further changes, whose expected result would be the structural and functional optimization of local government units, most importantly the Slovakian communes. The article is mainly concerned with the ongoing debate over the condition of Slovakian communes and the projects to refine them. The analysis of the resolutions proposed by the central and local government leads to the belief that the consolidation process will not be over soon, and the inefficiency is meant to last. The local development and public wellbeing are being dwarfed by the interests of political parties and other lobby groups in the form of major national self-government organizations.
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
 
ЛИТЕРАТУРА (11)
1.
Barański M., Czyż A., Kubas S., Wstęp. Polityczne i prawne aspekty reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] M. Barański (red.), Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, Toruń–Katowice 2009.
 
2.
Cíbik L., Financovanie komunalnej samosprávy, [w:] J. Bardovič, R. Brix, L. Cibik, M. Daško, M. Imrovič, G. Kopunek, J. Machyniak, D. Mikuš, B. Šramel, M. Švikruha, Komunalna samosprava na Slovensku optikou verejnej polityki, Trnava 2019.
 
3.
Nižňansky V., Decentralizácia na Slovensku – bilancia nekonečného príbehu 1995–2005, Bratislava 2005.
 
4.
Nižňanský V., Vráťme mestám práva, pokračovanie decentralizácie Slovenska, Bratislava 2020.
 
5.
Osiński J., Zawiślińska I., Financial Condition of Local Government in Poland vs Structural Reforms of Municipal Government in Scandinavian States, «Przegląd Politologiczny» 2020, nr 4.
 
6.
Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 
7.
Pytlik B., Parlament i rząd w Republice Słowackiej, Warszawa 2013.
 
8.
Sobolewska-Myślik K., Reforma administracji publicznej na Słowacji: jej przebieg i efekty, «Acta Scientifica Academiae Ostroviensis» 2005, nr 20.
 
9.
Swianiewicz P., Reformy konsolidacji terytorialnej – teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, «Samorząd Terytorialny» 2009, nr 4.
 
10.
Swianiewicz P., Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku, «Studia Politologiczne» 2019, vol. 53.
 
11.
Wojnicki J., Restytucja samorządu lokalnego i regionalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, «Eastern Review» 2018, t. 7.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top