PL EN RU
Aktywność obywatelska w czasie pandemii COVID-19 i system wsparcia publicznego dla organizacji pozarządowych
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 10-10-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skala i zakres pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe i spontaniczne inicjatywy obywatelskie w okresie 2020–2021 przerosły najśmielsze oczekiwania i potwierdziły istnienie ogromnego potencjału solidarności drzemiącego w społeczeństwie polskim i gotowości do bezinteresownych i efektywnych działań. Celem artykułu jest analiza roli organizacji non profit i pojedynczych obywateli w mobilizowaniu zasobów społecznych i świadczeniu elementarnych usług społecznych przed 2020 rokiem oraz w ograniczaniu skutków pandemii COVID-19. W tekście dokonano analizy i oceny rządowych i samorządowych programów wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego w okresie pandemii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (10)
1.
Charycka B., Gumkowska M., Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, marzec 2021.
 
2.
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019.
 
3.
Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. – wyniki wstępne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2021.
 
4.
Filantropia w Europie Środkowo-Wschodniej 2020, Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe 2021.
 
5.
Gliński P., Kaczmarczyk W., Zadania i wyzwania polskiej polityki na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2020.
 
6.
Goś-Wójcicka K., Sekuła T., Polskie społeczeństwo obywatelskie. Obraz statystyczny (1989–2018), [w:] E. Leś (red.), Dla Niepodległej. Obywatele i ich organizacje 1918–2020, Kancelaria Prezydenta, Warszawa 2020.
 
7.
Kaczmarczyk W., Przedmowa, [w:] Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. Raport z badania, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2021.
 
8.
Leś E., Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji zadań publicznych i tworzeniu polityki [w:] J. Męcina, K. Szewior (red.), Współczesne wyzwania świata i Polski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021.
 
9.
Organizacje non profit w czasie epidemii COVID-19 (marzec–sierpień 2020), Informacje Sygnalne, GUS, 29.12.2020.
 
10.
Raport Społeczeństwo, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2020.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top