PL EN RU
Praca zdalna jako wyzwanie dla organizacji i funkcjonowania urzędów administracji publicznej w warunkach pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
 
2
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Szczeciński
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 stała się jednym z najważniejszych globalnych wyzwań ostatnich lat. Zmusiła rządy wielu państw do wprowadzenia nowych, wyjątkowych instrumentów prawnych, których głównym celem było zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej, jaką okazał się koronawirus. Jednym z nich była możliwość ograniczenia funkcjonowania urzędów administracji publicznej, co wpłynęło na przyspieszenie działań, dzięki którym można było wdrożyć rozwiązania, które z jednej strony zapewniały bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników urzędów, z drugiej pozwalały na kontynuację realizacji zadań publicznych. Celem artykułu jest analiza polskich rozwiązań prawnych w zakresie możliwości świadczenia pracy zdalnej w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Pandemia koronawirusa wymusiła na polskim ustawodawcy wprowadzenie do porządku prawnego nowych instrumentów w zakresie organizacji i funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa. Jednym z nich była możliwość realizacji pracy zdalnej, to znaczy takiej, która jest świadczona poza miejscem jej stałego wykonywania.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
Granowska J., Przestrzeganie praw człowieka w dobie pandemii COVID-19. Stanowisko Rady Europy, Kancelaria Senatu, Warszawa 2020.
 
2.
Itrich-Drabarek J., Rola administracji publicznej w czasie pandemii. Czy konieczne są cięcia w służbie cywilnej?, www.oapuw.pl/rola-administracji-publicznej-w-czasie-pandemii-czykonieczne-są-cięcia-kadrowe-w-służbie-cywilnej-analiza-prof-j-itrich-drabarek-9-04-2020 (4.04.2022).
 
3.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 
4.
Jeran A., Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, «Opuscula Socilogica» 2016, nr 2 (16).
 
5.
Kallas M., Lipowicz I., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2010.
 
6.
Lipska-Sondecka A., Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 
7.
Marciniak J., Praca zdalna, https://sip.lex.pl/#/publicati... (9.01.2022).
 
8.
Mędrala M., Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa 2021.
 
9.
Peters B.G., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
 
10.
Szczepański J., Zamęcki Ł., Raport „Praca zdalna w administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19”, Warszawa 2021, https://depot.ceon.pl/bitstrea... (28.02.2022).
 
11.
Szyja P., Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19, «Rocznik Administracji Publicznej» 2020, nr 6.
 
12.
Wojciechowski E., Refleksje na temat rządzenia, Warszawa 2009.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top