PL EN RU
Rozliczalność w przestrzeni ponadnarodowej: casus Unii Europejskiej
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagadnienie rozliczalności jest niezwykle istotne ze względu na wysiłki na rzecz mierzenia stopnia sprawności funkcjonowania systemów politycznych. W ostatnich latach także badania dotyczące rozliczalności prowadzone są na poziomie ponadnarodowym, w tym w badaniach nad systemem Unii Europejskiej. Dlatego też głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte mechanizmy rozliczalności w Unii Europejskiej sprzyjają sprawnemu rządzeniu w wymiarze transnarodowym czy też są jedynie kolejną kalką rozwiązań przyjętych w państwach narodowych, które nie mają zastosowania na poziomie ponadnarodowym. W tym celu poddano analizie funkcjonowanie najważniejszych instytucji i organów Unii Europejskiej kluczowych z punktu widzenia rozliczalności. Do sprawdzenia, w jakim stopniu wydolny jest system rozliczalności w Unii Europejskiej w warunkach wielopoziomowego rządzenia, wykorzystano model rozliczalności, który zaproponował Guillermo O’Donnella.
 
REFERENCJE (11)
1.
G. O’Donnell, Rendición de cuentas horizontal y neuvas poliarquías, „Nueva Sociedad” 1997, nr 152.
 
2.
J. Fernández-Albertos, Las elecciones europeas y la economía: ¿son estas elecciones referendos sobre los goebiernos nacionales?, [w:] M. Rocal, J. Font (eds.), Elecciones Europeas 2009, Madrid 2012.
 
3.
F. Ferrara, T. Weishaupt, Get Your Act Together: Party Performance in European Parliamentary Elections, „European Union Politics” 2004, nr 5.
 
4.
C. Lord, Democracy and Democratization in the European Union, [w:] S. Bromley (ed.), Governing the European Union, Los Angeles 2001.
 
5.
B.G. Peters, J. Pierre, Multi-level Governance and Democracy: A Faustian Bargain?, [w:] I. Bache, M. Flinders (eds.), Multi-level Governance, Oxfor –New York 2003.
 
6.
G.B. Powell, Wybory jako narzędzie demokracji: koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006.
 
7.
K. Reif, National Election Cycles and European Elections, 1979 and 1984, „Electoral Studies” 1984, nr 3.
 
8.
H. Schmitt, The European Parliament Elections of June 2004. Still Second-Order?, „West European Politics” 2005, nr 28.
 
9.
A. Sroka (red.), Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja?, Warszawa 2011.
 
10.
P. Taggart, A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, „European Journal of Political Research” 1998, nr 33.
 
11.
R. Wiszniowski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top