PL EN RU
Rządzenie demokratyczne w przestrzeni ponadnarodowej
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Demokracja ponadnarodowa oznacza przeniesienie demokratycznych rozwiązań na poziom wyższy od narodowego i tradycyjnie rozumianego międzynarodowego poziomu rządzenia, uwzględniający nowych uczestników, nowe problemy i potrzeby. Chodzi tutaj o stworzenie nowych, odróżniających się od dotychczas znanych i funkcjonujących, mechanizmów i praktyk. Problemem badawczym w tak określonym zagadnieniu jest wskazanie na cechy ponadnarodowości, kształtującej nowe uwarunkowania idei demokracji, oraz uzasadnienie możliwości transferowania demokratycznych mechanizmów i instytucji na wyższy poziom rządzenia.
 
REFERENCJE (14)
1.
K.K. Abbott, R.O. Keohane, A. Moravcsik, A.-M. Slaughter, D. Snidal, The Concept of Legislation, „International Organization” vol. 54, 2000, nr 3.
 
2.
D. Archibugi, M. Koenig-Archibugi, R. Marchetti, Introduction. Mapping global democracy, [w:] D. Archibugi, M. Koenig-Archibugi, R. Marchetti (eds.), Global Democracy: Normative and Empirical Perspectives, Cambridge 2011.
 
3.
J.M. Bessette, Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government, Washington D.C. 1980.
 
4.
H. Bunz, A. Kukliński (eds.), Globalization. Experiences and Prospects, Warsaw 2001.
 
5.
A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 2000.
 
6.
D. Held, Democracy and the New International Order, London 1993.
 
7.
J. Klich (red.), Globalizacja, Kraków 2001.
 
8.
J.S. Nye, J.D. Donahue (eds.), Governance in a Globalizing World, Washington 2000.
 
9.
J. Olsen, Institutional Design in Democratic Context, „UE Arena Working Paper” nr 27, Oslo 1996.
 
10.
J.N. Rosenau, E.-O. Czempiel (eds.), Governance without Government. Order and Change in World Politics, Cambridge 1992.
 
11.
A. Rothert, Dezagregacja polityki, Warszawa 2010.
 
12.
G. Rydlewski, Rządzenie w świecie megazmian, Warszawa 2009.
 
13.
M. Tobiasz, Pluralizm i demokracja – u źródeł filozofii politycznej M. Walzera, „Świat i Polityka” 2002, nr 1–2.
 
14.
M. Zurn, Democratic Governance Beyond the Nation State? The EU and other International Institutions, „European Journal of International Relations” vol. 6, 2000.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top