PL EN RU
E-administracja w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
2
doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 23-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2013;27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsze opracowanie zostało podzielone na dwie części48. Pierwsza zawiera definicję e-administracji oraz chronologiczną prezentację dokumentów przyjętych przez organy Unii Europejskiej i Polski, kluczowych dla procesu jej tworzenia. Poszczególne dokumenty zostały zaprezentowane w zarysie. Część druga została poświęcona założeniom metodologicznym badania e-government w Polsce w ramach projektu badawczego „Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej”.
 
REFERENCJE (6)
1.
M. Boni (red.), Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji, Warszawa, kwiecień 2012.
 
2.
Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, http://kbn.icm.edu.pl/cele/ind..., 25.06.2012.
 
3.
P. John, Metody ilościowe, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
4.
P. Maj, Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Rzeszów 2009.
 
5.
S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 2010.
 
6.
M. Read, D. Marsh, Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top