PL EN RU
Polityczność działań dziennikarza w świetle teorii konfliktu społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dziennikarze są podmiotami działającymi w sferze mass mediów. Wykonując swój zawód, podejmują działania niepolityczne, polityczne, okołopolityczne, o doniosłości politycznej, z pobudek politycznych i upolityczniane. Dziennikarze podejmują działania w warunkach walki politycznej między różnymi stronami konfliktów społecznych. Ich teksty zawierają więc treści sobie przeciwstawne. W artykule przedstawione są kryteria polityczności działań dziennikarzy. Efektywność kryteriów weryfikowana jest w drodze analizy tekstów dziennikarskich trzech gazet wydanych tego samego dnia.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (2)
1.
B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011.
 
2.
M. Król, Polityczne zaangażowanie mass mediów, „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 22, http://tygodnik.onet.pl/polity....
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top