PL EN RU
Trzy tradycje rozumienia polityki
 
Więcej
Ukryj
1
profesor zwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 23-12-2019
 
 
Studia Politologiczne 2015;37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule ukazano trzy tradycje rozumienia i definiowania polityki jak zjawiska społecznego, które towarzyszy ludziom od czasów antycznej demokracji greckiej. Pierwsza to polityka jako partycypacja w sprawach państwa, traktowanego jako wspólnota obywateli. Jej istotą jest jedność polityki i etyki, aktywność obywatelska na polu spraw publicznych Tradycja ta wywodzi się z greckiej filozofii politycznej, w szczególności z dzieła Arystotelesa. Do tradycji tej współcześnie nawiązują przedstawiciele normatywnej teorii polityki. Druga tradycja – nowożytna, rozumie politykę jako sferę konfliktu, walki i przemocy. W historii teorii polityki zapoczątkował ją Machiavelli, rozwijali Hobbes, Marks, i Schmitt. Trzecia tradycja wyłoniła się w powojennej politologii amerykańskiej. Jednym z jej głównych twórców był Robert Dahl. Istotą polityki w tej tradycji jest proces polityczny rozumiany jako złożony proces rządzenia państwem.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (17)
1.
W. T. Bluhm, Theories of Political System. Classics of Political Thought and Modern Political Analysis, Prentice Hall 1978.
 
2.
H. C. Boyte, K. S. Hogg, Doing Politics, University of Minnesota 1991.
 
3.
A. Callinikos, Marxism and politics, [w:] A. Leftwich (red.), What is Politics?, Polity Press 2004.
 
4.
H. D. Clarke, D. Sanders, M. C. Stewart, P. F. Whiteley, Performance Politics and the British Voter, Cambridge University Press 2009.
 
5.
R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.
 
6.
B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu, Wrocław 2011.
 
7.
J. Ehrenberg, Civil Society. The Critical History of an Idea, New York University Press 1999.
 
8.
R. Hislope, A. Mughan, Introduction to Comparative Politics. The State and it’s Challenges. Cambridge University Press 2012.
 
9.
A. Jabłoński, Polityka. Teoretyczna ewolucja pojęcia, [w:] A. Czajowski, L. Sobkowiak (red.), Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Wrocław 2012.
 
10.
Ch. Mouffe, Polityczność, Warszawa 2008.
 
11.
B. Nelson, The Making of the Modern State A Theoretical Evolution, Palgrave Macmillan 2006.
 
12.
P. Rosanvallon, Counter-democracy. Politics an Age of Distrust, Cambridge University Press 2008.
 
13.
I. Shapiro Stan teorii demokracji, Warszawa 2006.
 
14.
D. E. Stokes, J. J. Dilulio, The Setting: Valence Politics in Modern Elections, [w:] M. Bose, J. J. Dilulio (red.), American Government. Classic Ideas and Current Issues 2007.
 
15.
S. Volin, Politics and vision Continuity and Innovation in Western Political Thought. Princeton University Press 2004.
 
16.
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 
17.
J. Ziółkowski, Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna, Warszawa 2013.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top