PL EN RU
Kryzys uchodźczy w 2015 i 2022 – podobieństwa i różnice na przykładzie polityki względem uchodźców wojennych w Turcji i Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem publikacji jest analiza komparatystyczna kryzysu migracyjnego z 2015 i 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem polityki względem uchodźców w Turcji i Polsce oraz w szeroko rozumianym kontekście Unii Europejskiej. Osadzony w interdyscyplinarnym nurcie studiów europejskich artykuł oparty jest na założeniu, że dynamika i skala przepływów migracyjnych w 2022 roku odróżnia ten kryzys od wydarzeń z 2015 roku, zaś sąsiedzkie położenie Ukrainy wpłynęło inną ocenę sytuacji, niż to miało miejsce w przypadku konfliktów w Afryce Subsaharyjskiej lub na Bliskim Wschodzie. Bliskość kulturowa i etniczna Ukraińców odegrała kluczową rolę i znalazła odzwierciedlenie w aktach prawnych UE regulujących status wysiedleńców. Konkluzje podkreślają obecną w Turcji i państwach UE tendencje do renacjonalizacji środków ochrony uchodźców, których tymczasowy charakter staje się powszechnym standardem. W badaniach skorzystano głównie z metody prawnodogmatycznej, analizy instytucjonalnej, metody komparatystycznej i analizy dyskursu, przy wykorzystaniu stosownych technik badawczych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (11)
1.
Boluk G., Erdem S., Syrian Refugees in Turkey: between Heaven and Hell?, https://www.iemed.org/publicat... (23.03.2023).
 
2.
Cesarz M., Kryzys uchodź czy w Europie – zarys problemu, [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, Warszawa 2017.
 
3.
Cesarz M., Rola Turcji w polityce migracyjnej Unii Europejskiej, [w:] A.M. Kosińska (red.), W obliczu kryzysu. Przyszłość polityki azylowej i imigracyjnej Unii Europejskiej, Lublin 2017.
 
4.
Gö kalp A., The EU’s externalisation policy in the field of migration and asylum: Turkey as a case study, Report, 2021, http://uu.diva‐portal.org/smas... (23.03.2023).
 
5.
Ineli-Ciger M., Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis, «International Journal of Refugee Law» 2017, vol. 29, Issue 4.
 
6.
Kınıklıoğlu S., Syrian Refugees in Turkey: Changing Attitudes and Fortunes, https://www.swpberlin.org/10.1....
 
7.
Peers S., Temporary Protection for Ukrainians in the EU? Q and A, http://eulawanalysis.blogspot.... (23.03.2023).
 
8.
Reilly R., Flynn M., The Ukraine Crisis Double Standards: Has Europe’s Response to Refugees Changed?, Global Detention Project, 2 March 2022, https://www.globaldetentionpro... (23.03.2023).
 
9.
Sahin-Mencutek Z., Barthoma S., Gökalp-Aras N.E., et al., A crisis mode in migration governance: comparative and analytical insights, «CMS» 2022, 10, 12, https://doi.org/10.1186/s40878....
 
10.
Skordas A., Temporary Protection Directive 2001/55/EC, [w:] K. Hailbronner, D. Thym (red.), EU Immigration and Asylum Law, (2nd ed.), Beck Hart Nomos 2016.
 
11.
Temporary Protection Regulation, 22 October 2014, https://www.refworld.org/docid... (23.03.2023).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top