PL EN RU
Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej
 
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 25-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wolontariat jest niezbędnym elementem współczesnego państwa. Przynosi korzyści całemu społeczeństwu zarówno na poziomie makrostrukturalnym, przyczyniając się do ekonomicznego i społecznego rozwoju wspólnoty, jak i na poziomie mikrostrukturalnym – jednostkom, kształtując ich osobowość. Poprzez swoje działania kształtuje postawy świadomych i aktywnych obywateli. Uczy zasad odpowiedzialności, solidarności społecznej, ofiarności i pomocniczości. Buduje kapitał społeczny oraz kreuje więzi międzyludzkie, oparte na współpracy i współdziałaniu. W ten sposób staje drogą rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top