PL EN RU
Współpraca czy konkurencja? Relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Socjologii, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Studia Politologiczne 2022;64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Organizacje pozarządowe są określane jako instytucjonalny wymiar społeczeństwa obywatelskiego. Pełnią wiele licznych i ważnych funkcji, wpływając jednocześnie na rozwój kapitału społecznego. Z tej perspektywy istotne staje się zrozumienie, jak kształtują się ich wzajemne relacje oraz jak z perspektywy teorii przedstawiana jest współpraca, jak i wzajemna konkurencja. W artykule dokonano przeglądu teorii dotyczących relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi. W odniesieniu do założeń teoretycznych przeprowadzona została analiza danych z raportów dotyczących sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (26)
1.
Bejma A., Pojęcie i klasyfikacja wolontariatu jako formy partycypacji społecznej, «Studia Politologiczne» 2010, vol. 18.
 
2.
Bogacz-Wojtanowska E., Motywy podejmowania współpracy przez organizacje pozarządowe, «Trzeci Sektor» 2012, vol. 28.
 
3.
Bogacz-Wojtanowska E., Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie krakowskich stowarzyszeń, Kraków 2006.
 
4.
Bogacz-Wojtanowska E., Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych, Kraków 2013.
 
5.
Carroll T.F., Intermediary NGOs: The Supporting Link in Grassroots Development, Hartford 1992.
 
6.
Charycka B., Gumkowska M., Kondycja organizacji pozarządowych 2018, Warszawa 2019.
 
7.
Charycka B., Gumkowska M., Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, Warszawa 2021.
 
8.
Charycka B., Gumkowska M., Arczewska M., ZaTRUDnienie. Problemy personelu organizacji pozarządowych z perspektywy pracowniczej, Warszawa 2020.
 
9.
Corry O., Defining and Theorizing the Third Sector, [w:] R. Taylor (red.), Third Sector Research, New York, Dordrecht, Heidelberg, London 2010.
 
10.
Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non-profit w Polsce, Warszawa 2010.
 
11.
Frączak P., Wczoraj, dziś i jutro współpracy w trzecim sektorze, «Trzeci Sektor» 2012, vol. 28.
 
12.
Gliński P., O pewnych aspektach obywatelskości. Aktywność społeczna a integracja wspólnot obywatelskich, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa 2000.
 
13.
Golinowska S., Funkcje oczekiwane i realizowane organizacji pozarządowych, [w:] S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa 2006.
 
14.
Hansmann H., Economic Theories of Nonprofit Organization, [w:] W.W. Powell (red.), The Nonprofit Sector. A Research Handbook, New Haven 1987.
 
15.
Helmig B., Thaler J., Nonprofit Marketing, [w:] R. Taylor, Third Sector Research, New York 2010.
 
16.
Kaim A., Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce. Wnioski z badań pilotażowych, [w:] M. Pawlak, Ł. Srokowski, Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, Warszawa 2014.
 
17.
Koch D.-J., NGOs—Cooperation and Competition: An Experimental Gaming Approach, «Simulation & Gaming» 2008, vol. 42 (6).
 
18.
Kucz M., Niezdrowa dieta – źródła finansowania organizacji pozarządowych a uniezależnienie się od środków publicznych, 2014, http://m.univ.rzeszow.pl/file/... (26.11.2021).
 
19.
Murawska D., Accountability w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, «Trzeci Sektor» 2020, vol. 49.
 
20.
Murawska D., Rywalizacja w polu organizacji pozarządowych z perspektywy koncepcji kapitałów Pierre’a Bourdieu, «Trzeci Sektor» 2019, vol. 45.
 
21.
Nałęcz S., Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP, [w:] I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989-2001. W poszukiwaniu modelu, Warszawa 2003.
 
22.
Putnam R., Demokracja w działaniu, Warszawa 1995.
 
23.
Rymsza A., Eksperci o kondycji sektora pozarządowego w Polsce w latach 2004–2011, «Trzeci Sektor» 2013, vol. 30.
 
24.
Sowa K.Z., Wstęp do socjologicznej teorii zrzeszeń, Warszawa 1988.
 
25.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
 
26.
Załęski P., Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, Toruń 2012.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top