PL EN RU
Paradygmat feministyczny w naukach społecznych
 
Więcej
Ukryj
1
doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data publikacji: 25-01-2020
 
Studia Politologiczne 2010;18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wystąpienie w latach sześćdziesiątych XX wieku kobiet z programem kwestionującym dominującą perspektywę naukowego opisu rzeczywistości oznaczało żądanie dowartościowania kobiecego doświadczenia i równouprawnienia rozumienia jako sposobu naukowego poznania. Przełom teoretyczny stanowiło wprowadzenie do analiz nowej kategorii – terminu „płeć kulturowa”. Zasługą myśli feministycznej jest poszerzenie definicji polityki i rozumienia demokracji o kwestie dotąd pozostające poza obszarem politologicznej analizy. Zmiana zaś perspektywy badawczej politologii, czy szerzej nauk społecznych, o kategorie dyskursu feministycznego, prowadzące do uwzględnienia kobiecego doświadczenia, ma określone implikacje natury metodologicznej.
ISSN:1640-8888