PL EN RU
Budowanie systemu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce z perspektywy doświadczeń uczestników tego procesu
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Skala, dynamika i struktura napływu uchodźców wojennych z Ukrainy do Polski w pierwszych tygodniach nowej fazy inwazji Rosji na Ukrainę postawiła przed państwem i społeczeństwem polskim zadania wykraczające poza dotychczasowe doświadczenia świata w udzielania cudzoziemcom ochrony. W szybkim czasie wypracowano w Polsce inkluzyjny model ochrony migrantów, łącząc formalne i nieformalne sposoby pomagania wielu podmiotów publicznych i niepublicznych oraz obywateli w efektywny sposób radzenia sobie z kryzysem uchodźczym. W niniejszym artykule podejmuję analizę charakterystycznych cech procesu kształtowania się polskiego modelu ochrony migrantów wojennych z Ukrainy oraz politycznego, społecznego i kulturowego kontekstu jego implementacji do publicznego i niepublicznego systemu pomocy. Pokazuję szczególną wartość zaangażowania obywateli w ten proces z perspektywy sprawności publicznego systemu pomocy. Szacuję potencjalne możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w innych krajach oferujących ochronę migrantom, wskazuję mocne i słabe strony polskiego systemu przyjmowania migrantów.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (4)
1.
Chrostowska P., Co w tym roku szkolnym zmieniło się w sytuacji uczniów uchodźczych i szkół?, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2022, https://ceo.org.pl (20.01.2023).
 
2.
Firlit-Fesnak G., Działania administracji publicznej wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce – pierwszy miesiąc budowania systemu pomocy, [w:] Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Working Paper, Katedra Polityki Społecznej WNPiSM UW, Warszawa, marzec 2022, https://wnpism.uw.edu.pl.
 
3.
Firlit-Fesnak G., Otwarcie domów i mieszkań polskich obywateli dla uchodźców wojennych z Ukrainy jako instrument budowania inkluzyjnego modelu pomocy dla uchodźców w Polsce, Raport z badania – mikrogrant Uniwersytetu Warszawskiego, program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (PSP 501-D121-20-00004316), WNPiSM UW, Warszawa, grudzień 2022 (25.03.2022).
 
4.
Ołdak M., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Wybrane przykłady, [w:] Inwazja Rosji na Ukrainę Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Working Paper, Katedra Polityki Społecznej WNPiSM UW, Warszawa, marzec 2022, https://wnpism.uw.edu.pl (25.03.2022).
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top