PL EN RU
Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy jako katalizator nowej aktywności społecznej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Agresja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. spowodowała w Europie największy po II wojnie światowej napływ fali uchodźców wojennych do Unii Europejskiej. Wydarzenie to ma w wielu aspektach charakter bezprecedensowy, obejmujący przede wszystkim państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które historycznie były raczej krajami emigrantów niż migracji. Na tym tle rozpatrywane są podejmowane w Polsce oddolne inicjatywy i działania obywatelskie, organów samorządu terytorialnego, władz państwowych, a także Kościoła katolickiego. Kluczowe wyzwania i problemy występujące przy wspierania migrantów z Ukrainy interpretowane są w kategoriach teorii mobilizacji zasobów i koncepcji „nowych ruchów społecznych”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (31)
1.
Baszczak Ł. i in., Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy, Warszawa 2022.
 
2.
Buechler S.M., Teorie nowych ruchów społecznych, [w:] K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
 
3.
Bukowski M., Duszczyk M., Imigranci i uchodźcy wojenni a sytuacja demograficzna Polski, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Duszczyk (red.), Gościnna Polska 2022+, Warszawa 2022.
 
4.
Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013.
 
5.
Ciećwierz I., Michałowski J., Rząd, samorząd i społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Duszczyk (red.), Gościnna Polska 2022+, Warszawa 2022.
 
6.
Czuchnowski W., Posłowie KO: Sfałszowano ocenę ekspertów, by przyznać pieniądze Bąkiewiczowi, https://wyborcza.pl/7,75398,27... (16.01.2023).
 
7.
Giddens A., Sutton P.W., Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa 2014.
 
8.
Gorlach K., Mooney P.H. (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
 
9.
Hausner J., Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – pięć lat później, Kraków 2020.
 
10.
Iglicka K. (red.), Migracje powrotne Polaków, Warszawa 2002.
 
11.
Iglicka K., Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa 2008.
 
12.
Jasiecki K., Political changes in Central and Eastern Europe in the context of the global regression of democracy, «Online Journal Modelling the New Europe» 2021, vol. 37.
 
13.
Jurczyszyn Ł. i in. (red.), Obywatele Acta, Gdańsk 2014.
 
14.
Kaczmarczyk P., Duszczyk M. (red.), Gościnna Polska 2022+, Warszawa 2022.
 
15.
Klandermans B., Tarrow S., Mobilizacja w ruchach społecznych: o syntezie koncepcji europejskich i amerykańskich, [w:] K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
 
16.
Kopecky P., Mudde C. (red.), Unicivil Society. Contentious politics in post-communist Europe, London–New York 2005.
 
17.
Kowalski S., Krytyka solidarnościowego rozumu, Warszawa 1990.
 
18.
Kuczyński P. i in. (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine’a, Warszawa 1994.
 
19.
Kuczyński P., Początki socjologii ruchów społecznych w Polsce, [w:] P. Kuczyński i in. (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego. Wokół socjologii Alaina Touraine’a, Warszawa 1994.
 
20.
McAdam D., Model procesu politycznego, [w:] K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
 
21.
Mora J., Taylor J.E., Determinants of Migration, Destination, and Sector Choice: Disentangling Individual, Household, and Community Effects, [w:] C. Ozden, M. Schiff (red.), International Migration, Remittances & The Brain Drain, Washington DC 2006.
 
22.
Nölke A., Post-Corona Capitalism, Bristol 2022.
 
23.
Ost D., Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007.
 
24.
Ozden C., Schiff M. (red.), International Migration, Remittances & The Brain Drain, Washington DC 2006.
 
25.
Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009.
 
26.
Rakusa-Suszczewski M., Instytucjonalny i społeczny wymiar centralnych punktów recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej, «Studia Politologiczne» 2023, vol. 68.
 
27.
Schaefer Caniglia B., Carmin J., Badania organizacji ruchów społecznych: klasyczne perspektywy i nowe trendy, [w:] K. Gorlach, P.H. Mooney (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa 2008.
 
28.
Scott J., Władza, Warszawa 2006.
 
29.
Tilly Ch., From Mobilization to Revolution, New York 1978.
 
30.
Weryński P., Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków, IFiS PAN, Warszawa 2010.
 
31.
Załęcki J., Postawy Polaków wobec Rosjan i Ukraińców w kontekście współczesnych konfliktów politycznych, «Roczniki Nauk Społecznych» 2017, no. 9(45), vol. 2.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top