PL EN RU
Społeczne postrzeganie i ocena samorządu terytorialnego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w roku 1989 roku przyniosła daleko idące zmiany nie tylko w sferze gospodarczej czy społecznej, ale także w wymiarze lokalnym, czego symbolicznym znakiem jest utworzenie administracji samorządowej. Na tym tle szczególnie interesujące poznawczo są społeczny odbiór i ocena postrzegania i funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce. Od tego bowiem zależy, czy Polacy definiują władzę lokalną jako element władzy publicznej – sprawnego zarządcę i administratora będącego de facto „lokalnym przedłużeniem władzy centralnej”, czy też staje się ona ważnym punktem odniesienia działań lokalnych wykorzystując efekt synergii polegający na stymulowaniu do działania różnych aktorów i podmiotów obecnych w społecznej przestrzeni dla dobra wspólnoty lokalnej? Przeprowadzone analizy pozwalają jednoznacznie odrzucić prawdziwość tak zdefiniowanej alternatywy. Samorząd lokalny pełni bowiem obie funkcje, które synergicznie zwiększają jego znaczenie i siłę oddziaływania. Takie jest również oczekiwanie społeczne. Wspólnoty lokalne chcą widzieć w lokalnych władzach zarówno „dobrych gospodarzy”, jak i „animatorów i kreatorów” rzeczywistości społecznej. Potwierdzają to także analizowane studia przypadku. Tłumaczyć to może choć częściowo, wysokie społeczne oczekiwanie decentralizacji oraz przekazywania kompetencji i środków władzom lokalnym.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (6)
1.
Komunikat CBOS 37/2022 r.
 
2.
Komunikat CBOS 50/2022 r.
 
3.
Komunikat CBOS 43/2021 r.
 
4.
Komunikat CBOS 66/2021 r.
 
5.
Komunikat CBOS 62/2022 r.
 
6.
Stankiewicz W., Samorząd terytorialny w polskim systemie administracyjnym po zmianach konstytucyjnych wprowadzonych w latach 90., [w:] J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), Toruń 2008.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top