PL EN RU
Perspektywy analityczne w badaniach nad autorytetem politycznym
 
Więcej
Ukryj
1
doktor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na główne problemy i dylematy metodologiczne pojawiające się podczas badań nad autorytetem politycznym. Ważnym pytaniem jest określenie, czy autorytet powinien być definiowany jako podmiot, czy też za autorytet należy raczej uznać atrybut danego podmiotu? Uznając wartość tego drugiego ujęcia należy także podczas analiz autorytetów politycznych postrzegać je jako efekt warunków historycznych, kulturowych lub związanych z systemem politycznym. Najbardziej użytecznym i najpełniejszym modelem badań nad autorytetem jest perspektywa relacyjna. Osobnym problemem jest konieczność odróżnienia autorytetu politycznego, jako cechy określonej osoby, od społecznej roli, funkcji. Autorytet polityczny może i powinien być także traktowany jako złożony, dynamiczny proces.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top