PL EN RU
Rada Europy jako „organizacja wartości”
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 26-01-2020
 
 
Studia Politologiczne 2010;17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rada Europy, jedna z najstarszych organizacji europejskich (powstała w 1949 r.), określana jest jako „organizacja wartości”. Na charakterystykę tą składa się przede wszystkim to, że RE specjalizuje się w kreowaniu standardów dotyczących demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka. Szczególne znaczenie ma tu Europejska Konwencja Praw Człowieka i cały system konwencyjny, mający charakter norm prawnie wiążących. W RE istotną rolę odgrywają jednak również standardy z obszaru „miękkiego prawa”, np. zalecenia Komitetu Ministrów RE. Choć formalnie nie mają one charakteru prawnie wiążącego, to jednak państwa członkowskie, biorąc pod uwagę specyfikę RE jako „organizacji wartości”, powinny je realizować. Choć RE zasługuje na miano „organizacji wartości” z racji kreowania szerokiego katalogu wartości demokratycznych, to jednak w praktyce ma trudności z doprowadzeniem do wdrożenia tych standardów w państwach członkowskich. Dotyczy to zwłaszcza standardów z obszaru „miękkiego prawa”. RE nie dysponuje ponadto silnymi sankcjami, umożliwiającymi egzekwowanie standardów, zwłaszcza w państwach, które nie aspirują do UE (spełnianie standardów RE jest warunkiem członkostwa w UE). W przyszłości RE, by obronić określenie „organizacja wartości”, musi kłaść większy nacisk na wdrażanie standardów demokratycznych w jej państwach członkowskich. Będzie to bowiem rzutowało na jej autorytet i percepcję w społeczności europejskiej.
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top