PL EN RU
Grupa Wyszehradzka (V4) wobec kryzysu migracyjnego w Europie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Masowa imigracja jest jednym z największych wyzwań, przed którym stoi obecnie Unia Europejska (UE). Z perspektywy czasu, można także zauważyć, iż wywołała ona dysonans między państwami członkowskimi nie tylko UE, ale i V4 oraz ujawniła brak ich solidarności. Przemiany zachodzące w Europie Środkowo-Wschodniej, które miały początek w 1989 r., obejmowały przede wszystkim politykę wewnętrzną i zagraniczną czterech państw, które tworzą V4, tj. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry. Za początek kryzysu uznaje się 2015 r., ale już wcześniej wzrastała liczba imigrantów i uchodźców przybywających do Europy. Celem artykułu jest wskazanie wielopłaszczyznowej działalności V4 i stanowiska wobec migracji. Kluczowym zagadnieniem, które wymaga udzielenia odpowiedzi, jest perspektywa dalszej działalności V4 w obliczu nowych zagrożeń takich jak kryzys migracyjny. W artykule wykorzystano metodę porównawczą i systemową.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (15)
1.
Buczma L., Czecho-Słowacja wobec „trójkąta” Warszawa–Praga–Budapeszt, «Sprawy Międzynarodowe» 1991, nr 11.
 
2.
Czyż A., Współpraca regionalna pastw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy, Katowice 2018.
 
3.
Giles S., The Most Important Leadership Competencies, According to Leaders Around the World, «Harvard Business Review», March 15, 2016, https://hbr.org/2016/03/the-mo..., (13.04.2022).
 
4.
Gizicki W., Wielopoziomowość stosunków międzynarodowych na przykładzie Europy Środkowej, [w:] W. Gizicki (red.), Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, Lublin 2017.
 
5.
Hejj D., Format wyszehradzki powoli się „odmraża”, Komentarze IEŚ 744, https://ies.lublin.pl (22.12.2022).
 
6.
Hejj D., Recharging Europe – węgierska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, Komentarze IEŚ 425, https://ies.lublin.pl (22.12.2022).
 
7.
Kienast J., Feith Tan N., Vedsted-Hansen J., Preferential, differential or discriminatory? EU protection arrangements for persons displaced from Ukraine, https://www.asileproject.eu/pr... (28.02.2023).
 
8.
Kochnowski R., Geneza rozpadu Czechosłowacji, «Studia Politicae Universitatis Silesiensis» 2015, nr 1.
 
9.
Lasoń M., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. Cziomer (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Wybrane problemy, Kraków 2010.
 
10.
Lewkowicz Ł., Słowacja: niestabilne poparcie społeczne dla Ukrainy i Zachodu, Komentarze IES 717, https://ies.lublin.pl (28.10.2022).
 
11.
Lewkowicz Ł., „V4 Future”: prezydencja Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej w cieniu wojny rosyjsko- ukraińskiej, Komentarze IEŚ 662, https://ies.lublin.pl (22.12.2022).
 
12.
Malendowski W., Współpraca wojskowa Polski z państwami Grupy Wyszehradzkiej, «Przegląd Zachodni» 1998, nr 2.
 
13.
Mikołajczyk B., The Migrant Crisis and Refugees – a Crisis of EU Solidarity, «Polish Review of International and European Law» 2/2020.
 
14.
Szczawińska K., Sadowski P., Poland’s Response to the EU Migration Policy, [w:] M. Barlai, B. Fähnrich, C. Griessler, M. Rhomberg (eds.), The migrant crisis: European perspectives and national discourses, LIT Verlag 2017.
 
15.
Walsch Ch., Fostering EU enlargement. Is the Visegrad Group a credible advocate?, «Donau- Institut Working Paper» 2014, nr 29.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top