PL EN RU
Szczyt kryzysu migracyjnego w 2015 r. a szczyt kryzysu uchodźczego w 2022 r. – próba analizy porównawczej wpływu na „obszar bez granic” UE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 19-06-2023
 
 
Studia Politologiczne 2023;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Unia Europejska w ciągu tylko ostatniej dekady doświadczyła wielkich kryzysów związanych z masowym napływem obywateli państw trzecich przez jej granice zewnętrzne. Pierwszy z nich zwany „szczytem kryzysu migracyjnego” miał miejsce w 2015 r., drugi natomiast, nieporównywalnie większy w 2022 r. pretenduje do miana „szczytu kryzysu uchodźczego”. Bez wątpienia oba miały bezprecedensowy wpływ na przekraczanie granic UE, a jednocześnie znacząco wpłynęły na funkcjonowanie „obszaru bez granic”. Tak istotne kryzysy budzą duże zamieszanie terminologiczne, dotyczące pojęcia uchodźcy i migranta. Ponadto skala napływu obywateli Ukrainy do Unii Europejskiej przerosła wszelkie wcześniejsze liczby, które określano jako kryzysowe i z którymi UE próbowała sobie kiedykolwiek poradzić. Celem artykułu jest próba analizy porównawczej tych zjawisk w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie „obszaru bez granic”.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (12)
1.
Chmielewska-Kalińska I., Dudek B., Strzelecki P., Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2022, https://www.nbp.pl/publikacje/... (3.02.2023).
 
2.
Czerep J., „Arabska Wiosna” nie tylko arabska, «Biuletyn OPINIE FAE» 2011, nr 16, Warszawa, https://fae.pl/biuletynopinief... (31.12.2022).
 
3.
Duszczyk M., Kaczmarczyk P., Wojna i migracja: napływ uchodźców wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze na przyszłość, «CMR Spotlight» 2022, nr 4 (39), https://www.migracje.uw.edu.pl... (12.11.2022).
 
4.
Dziekan M., Zdulski K, Bania R., Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku, Łódź 2020.
 
5.
Fogaš A., Verba V., Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe, «European Journal of Geopolitics» 2016, nr 4.
 
6.
Łęczek-Sosna M., Kiesielewicz M., Europa szuka rozwiązań, «Gazeta Policyjna» 2018, nr 159, https://gazeta.policja.pl/997/... (12.11.2022).
 
7.
Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, «Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny» 2021, nr 1(183).
 
8.
Mokrzycka K., Ilu Ukraińców uciekło przed wojną? Kryzys migracyjny z 2015 roku nie wytrzymuje porównania pod względem liczby uchodźców, 6 czerwca 2022, https://300gospodarka.pl/news/... (10.10.2022).
 
9.
Paszkowicz M., Hrynenko A., Przyczyny i skutki migracji zarobkowych z Ukrainy do Polski, «Studia Oeconomica Posnaniensia» 2019, vol. 7, no. 4.
 
10.
Szachoń-Pszenny A., Wojna w Ukrainie jako czynnik zmiany zasad przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, «Wschodni Rocznik Humanistyczny» 2023, nr 1.
 
11.
Trubalska J., Wielowymiarowe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, «Przegląd Geopolityczny» 2017, nr 19.
 
12.
Zupančič J., The European refugee and migrant crisis and Slovenian response, «European Journal of Geopolitics» 2016, nr 4.
 
ISSN:1640-8888
Journals System - logo
Scroll to top